Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Generelt

Katalogen inneholder opplysninger om de byggverk og konstruksjoner som er inkludert i vernet og eksempler fra øvrige spor i det militærhistoriske landskapet.

Byggverk

Katalogen er i hovedsak basert på eksisterende bygningsbeskrivelse i FB, kontrollert og supplert ved befaringer. De historiske opplysningene bygger på litteratur og muntlig informasjon om utbyggingen av anleggene. Kart er hentet fra arkiv og FBs kartdatabase. Byggverkene har fått navn som samsvarer med navnetradisjoner og/eller tidligere tradisjon.

Militærhistorisk landskap

Det er tatt med en rekke bilder fra hvert etablissement som viser mangfoldet og tilstanden til øvrige spor etter militær virksomhet innen det enkelte verneområde. Bildene er supplert med en tekst som forklarer motivet og en kartfesting. Alle spor etter militær virksomhet innenfor verneområdet skal behandles i henhold til vernebestemmelsene for militærhistoriske landskap, som blant annet innebærer at ingen elementer aktivt skal fjernes.