Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vedlikehold, skjøtsel og restaurering

Image "070901a_145_01.jpg" without description

Kulturmiljøet: Et av målene med verneplanen for Karljohansvern er at karakteren som særpreger de ulike delområdene blir opprettholdt og vedlikeholdt. Fra Marinesamfunnsområdet (0050, 0056, 0054). I bakgrunnen kirken.