Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

SØRLIA SKYTE- OG ØVINGSFELT

Sørlia skyte- og øvingsfelt (SØF) ligger på Hinnøya i Harstad og Kvæfjord kommune.

FERDSEL I SKYTE- OG ØVINGSFELTET SKJER PÅ EGET ANSVARUnder militær aktivitet kan ferdsel medføre livsfare. Sjekk derfor om det er trygt å ferdes før du tar deg inn i skyte- og øvingsfeltet.

Det er viktig å respektere skilting og merking som er satt opp rundt og i feltet. Ved hovedvegen inn i feltet og ved andre naturlige ferdselsårer er det satt opp infotavler med varsellys. Dersom de røde varsellysene er på er det ikke tillatt å ferdes inn i feltet uten tillatelse av skytefeltadministrasjonen.

INFORMASJON OM AKTIVITET I SKYTE- OG ØVINGSFELTETØnsker du informasjon om aktivitet i skyte- og øvingsfeltet får du dette ved å henvende seg til skytefeltadministrasjonen. Kontaktinformasjon finner du nederst på denne siden.

 

Generell informasjon

Sørlia skyte- og øvingsfelt (SØF) er lokalisert nord på Hinnøya, sørøst for Harstad i Harstad og Kvæfjord kommune i Troms fylke. Feltet dekker pr i dag et areal på ca. 7 km2 og har en høydevariasjon mellom 178 og 560 moh. Feltet ble etablert i 1965-70, utvidet og regulert i 2020. Sørlia brukes til utdanning av Forsvarets avdelinger. Hovedbrukere er Sjøforsvaret med Marinens jegervåpen v/Kystjegerkommandoen. Sørlia er også en viktig ressurs for andre militære avdelinger som Forsvarets spesialstyrker, Hæren, Luftforsvaret, Heimevernet og allierte.

Feltet brukes i stor grad til feltmessige øvelser med bivuakkering samt skarpskyting med mindre kaliber opp til og med 12,7mm. Det er også etablert et lite sprengningsfelt og rom for skyting med sektorvirkende ladninger. I vinterhalvåret brukes feltet også til utdanning for bruk av snøscootere og beltevogner.

Feltet har avrenning til Storvann Nord, som er Harstads hoveddrikkevannskilde. Aktiviteten i feltet er derfor underlagt restriksjoner gjennom reguleringsplanen for feltet.

 

Kontakt
Forsvarsbygg:  
Forvalter SØF, Eigil Kristian Høgmo, tlf 77 01 47 31 / 951 14 731, eigil.hogmo@forsvarsbygg.no

Forsvaret:        
Sjef skytefeltadm, kapteinløytnant, Mats Brodtkorb, tlf 77 01 48 86 / 951 14 887, mbrodtkorb@mil.no

Utenfor ordinær arbeidstid kan Daghavende offiser ved Trondenes leir kontaktes på
tlf.: 95 11 40 99.

Spørsmål/klager:
Generelle spørsmål og eventuelle klager på virksomheten kan sendes på epost til mbrodtkorb@mil.no eller eigil.hogmo@forsvarsbygg.no

FAKTA

ETABLERINGSÅR: 1965-70, utvidet og regulert 2020
KOMMUNE: Harstad og Kvæfjord

AREAL: Ca 7 km2 

PLANSTATUS: Reguleringsplan Sørlia SØF 2020