Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Publikasjoner

Våre bøker og rapporter

Vi arbeider med forskning, utvikling, rådgivning og formidling av kunnskap innen våre spesialistområder. Målsettingen er en mest mulig effektiv bruk av vår kompetanse i byggeprosjekter både i Forsvarsektoren og i sivil statlig sektor. Dette krever at vi omsetter vår kompetanse til publikasjoner slik at den kan deles med andre.

Vi har en rekke publikasjoner som kan understøtte blant annet arkitekter, byggeledere, sikkerhetsrådgivere og virksomhetsledere i deres arbeid med å sikre virksomheten. Noen av våre publikasjoner er unntatt offentligheten (i henhold til Offentleglova, lov 19. mai 2006 nr. 16) eller graderte og krever individuell vurdering når det gjelder hvem som får denne utdelt.

Sikringshåndboka og temaveiledere

Sikringshåndboka er den eneste publikasjonen som for øyeblikket kan bestilles fra våre nettsider. Følg lenken nedenfor for å komme til bestillingssiden.

Sikringshåndboka

Kjøper du Sikringshåndboka, får du også tilgang til en rekke temaveiledere for ulike problemstillinger knyttet til beskyttelse og sikring av bygg. Temaveilederne hjelper deg ved å oversette erfaringer, kunnskap og regelverk innenfor et gitt tema. Veilederne tar for seg følgende tema:

 • Fysiske barriere mot inntrenging
 • Post og varekontroll
 • Beskytning
 • Planlegging av sikkerhetstiltak
 • Dimensjonering av vindusløsninger
 • Sikkerhetsmål, beskyttelses- og skjermingsnivåer
 • Sikring av attraktive våpen og ammunisjon i forsvaret (BEGRENSET)
 • Gradert talerom (KONFIDENSIELT/BEGRENSET)
 • Risikovurdering (snart ferdigstilt)

Andre publikasjoner

Ta kontakt via Forsvarsbyggs Servicesenter for å få tak i våre andre publikasjoner.

 • Håndbok for etablering i internasjonale operasjoner
 • EMP-handboka (unntatt offentlighet)
 • Håndbok i Våpenvirkninger*
 • Temahefter i  våpenvirkninger (unntatt offentlighet), herunder:
  • våpendata
  • anslags- og splintvirkninger
  • trykkbølger i luft
  • grunnsjokk og kraterdannelse
  • undervannsdetonasjoner
  • CBRN
  • elektromagnetiske våpen
  • mindre dødelige våpen
  • sårbarhetsanalyse og trusselvurdering

*Håndbok i våpenvirkninger og tilhørende temahefter i våpenvirkninger er skrevet av Forsvarets Forskningsinstitutt i samarbeid med Forsvarsbygg.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.