Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Om kulturminnefaglig rådgiving

Seksjon kulturminne er en rådgiverenhet i Forsvarsbygg. Vi tilbyr kulturminnefaglige tjenester til både forsvarssektoren og til andre oppdragsgivere.

Seksjon kulturminne jobber med en rekke prosjekter innenfor et bredt kulturminnefaglig spekter, fra vern og forvalting, til rehabilitering og ny bruk.

Vi er forsvarssektorens kompetansesenter innen kulturminnevern, men påtar oss også oppdrag for andre oppdragsgivere i sivil sektor. Store oppdrag omfatter blant annet landsverneplaner og forvaltningsplaner for statlig, kulturhistorisk eiendom.

Vi er ca. 20 medarbeidere som utgjør et bredt og tverrfaglig kompetansemiljø innen kulturminnefeltet. Fagområdene inkluderer arkitektur, planlegging, kunst- og arkitekturhistorie, tømring, byggeteknikk / ingeniør, muring og arkeologi. Gjennomgående har alle spesialisering innen kulturminnevern og erfaring fra både offentlig og privat praksis.

Oppdragsgivers behov
Vi kombinerer kunnskap om kulturminnevern med innsikt i eiers og brukers behov. Vi er tilknyttet et forvaltningsmiljø, og det gir oss god innsikt i behovene til både leietagere, brukere, forvaltere og eiere. Vi tilstreber gode løsninger som forener vernehensyn og funksjon med ambisjonsnivå tilpasset oppdragsgivers behov.

«Bruk er det beste vern»
Vi slutter oss til Riksantikvarens motto om at «bruk er det beste vern». I godt samarbeid med Riksantikvaren og regional og kommunal kulturminneforvaltning, kommer vi alltid frem til gode avveininger mellom bruks- og vernehensyn. Vår kunnskap om eldre byggeteknikk, praktisk håndverkskompetanse og arkitektur- og kulturminnevern gjør oss i stand til å ha et helhetlig perspektiv.

Ekspertkompetanse innen kulturminnefag I det daglige arbeidet drar vi nytte av hverandres kompetanse og tilstreber å jobbe i team. Kombinasjonen av teoretisk kunnskap og håndverkernes erfaring fra restaureringsarbeid, har vi stor nytte av. Vi har dessuten et bredt kontaktnett i fagmiljøet utenfor egen organisasjon. Arbeidet med landets nasjonale festningsverk – med murer, forsvarsverk og bygninger fra middelalderen og fram til i dag – har gitt oss en særlig kompetanse på historisk murverk.

Kontakt oss

Marte Oftedal

Avdelingsleder Kulturminne

Image "Oftedal, Marte.9995_2011_høyoppløselig.jpg" without description

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.