Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarets renhold tilbake til sektoren

På oppdrag fra Forsvarsdepartementet, er Forsvarsbygg godt i gang med å bygge opp en stor renholdsorganisasjon med mer enn 400 ansatte. 

- Det er naturlig at alt daglig renhold utføres av Forsvarsbygg, som allerede drifter og vedlikeholder byggene i forsvarssektoren, sier direktør Thorbjørn Thoresen i Forsvarsbygg.

Etablerer en av Norges største renholdsorganisasjoner

Renhold i forsvarssektoren omfatter om lag en million kvadratmeter og ivaretas i dag i stort av flere private aktører. Omfanget samlet sett utgjør en av de største renholdsleveransene i Norge. Mange ansatte berøres.
- Vi er opptatt av å sikre at personellet ivaretas på en god måte og at vi leverer gode renholdstjenester, sier Thorbjørn.

Gradvis oppbygging frem til utgangen av 2024

Arbeidet starter i 2023. Målet er at alt daglig renhold er tilbakeført i løpet av 2024.

Tett dialog med ansatte, brukere og leverandører ivaretas

Forsvarsbygg bygger nå opp renholdsorganisasjonen med basis i de renholdsressursene som finnes i sektoren i dag.
- Vi ønsker en tett dialog med de ansatte, brukerne og dagens leverandører, slik at vi tar med oss de gode erfaringene fra dagens løsning, sier Thorbjørn.

Godt renhold er viktig for mange

Godt renhold er viktig for forsvarsevnen.
- Godt vedlikehold er viktig for helsen og trivselen for ca 17.000 mennesker som jobber i Forsvaret. Godt renhold bidrar også til mindre slitasje og lengre levetid for om lag 13.000 bygg og anlegg over hele landet, sier Thorbjørn. 

 

 

Oppdraget

  • Regjeringen har besluttet at Forsvarsbygg får ansvaret for renholdet i forsvarssektoren - som del av en helhetlig eiendomsforvaltning. 
  • Beslutningen om å tilbakeføre forsvarssektorens renhold er en oppfølging av Hurdalsplattformen.
  • Der stadfestes det at regjeringen vil «sørgje for at reinhaldet i heile forsvarssektoren igjen blir organisert i Forsvarets eigen regi».
  • Les pressemeldingen fra Forsvarsdepartementet her.