Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

For våre leverandører

Forsvarsbygg ivaretar eiendom, bygg og anlegg i forsvarssektoren. Vi utfører alle oppgaver innen utvikling, bygging, utleie, drift og vedlikehold. I den forbindelse har vi behov for å knytte oss til dyktige leverandører.

Forsvarsbygg er en av Norges største offentlige eiendomsaktører med totalt 4,1 millioner kvadratmeter bygningsmasse som vi drifter og vedlikeholder over hele landet. Ved behov bygger vi nytt, og selger det forsvarssektoren ikke lenger har bruk for.

De totale kostnadene i 2021 var på cirka 10,7 milliarder kroner. Omlag 72 prosent er betaling for varer og tjenester vi har kjøpt fra våre leverandører. Det er alt fra små til store bedrifter som leverer varer og tjenester til oss. Oppdragene varierer fra enkeltstående kjøp til rammeavtaler over flere år.

Som offentlig etat er vi underlagt lov om offentlige anskaffelser. Regelverket stiller krav til hvordan vi tildeler og gjennomfører oppdrag. En del av våre oppdrag er også underlagt sikkerhetsloven. Dette innebærer særskilte krav til sikkerhet som våre leverandører må være kjent med og kunne oppfylle.  

Våre verdier – ansvar, tillit, integritet og innsikt – skal ligge til grunn for all vår virksomhet. Etiske prinsipper, krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, seriøsitet og ytre miljø, er også krav vi forventer at våre leverandører kjenner til og arbeider i samsvar med.  

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.