Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

I teten på lavt energiforbruk

Administrasjonsbygget på Haakonsvern er et av de mest energieffektive kontorbyggene som er bygget i Norge.

 

Forsvarsbygg overleverte FLOs nye administrasjonsbygg på Haakonsvern i desember 2015. Bygget har fått navnet Visund etter Olav den Helliges sagaskip «Visund». Visund er på om lag 2200 kvadratmeter og rommer cirka 100 ansatte. Visund erstatter Haakonsverns depotbygg fra 1960-tallet.

16 kWh per kvadratmeter i året
Visund har tilnærmet netto null energiforbruk og har vært en del av ZEB-programmet (The Research Centre on Zero Emission Buildings) som ledes av SINTEF og NTNU. I tett samarbeid med ZEB og leverandørene i prosjektet, har Forsvarsbygg utviklet et komfortabelt, lønnsomt og levedyktig bygg med veldig lav strømregning. – Med det lave energibehovet på 16 kilowattimer pr. kvadratmeter pr. år, har bygget gått inn i teten blant Norges mest energieffektive bygg, sier prosjektleder i Forsvarsbygg, Arild Lunde. Til sammenlikning er normkravet i dag om lag 150 kilowattimer pr. kvadratmeter pr. år.  

Solceller i Bergen
Det er mange relativt enkle tekniske løsninger som til sammen gjør at vi oppnår nullenergimålet, deriblant 350 kvadratmeter med solcellepanel på taket, intelligent ventilasjon, solavskjerming og tilknytning til sjøvarmeanlegget på Haakonsvern. – Beregninger som er i gjort i prosjektet, viser at det er mer solenergi å hente i Bergen enn man skulle tro. Vi tror at dette prosjektet kan ha stor overføringsverdi til andre byggeprosjekter, sier prosjektleder i Forsvarsbygg Linda Løtvedt Aas. Prosjektet har fått støtte fra Enova.

Visund er et fremragende eksempel
– Som Norges største offentlige eiendomsaktør har Forsvarsbygg et særskilt samfunnsansvar i det grønne skiftet. Vi skal være bjellesau i jakten på miljøvennlige løsninger i både utviklingen av nye bygg og i eksisterende bygg. Visund er et fremragende eksempel på fremtidens bygg, og i forkant for regjeringens målsetting om nesten nullenerginivå på nybygg fra 2020, sier administrerende direktør i Forsvarsbygg, Frode Sjursen.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.