Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Videreutvkling av Andøya

Basen skal ikke lenger nedlegges. Den nylig vedtatte langtidsplanen slår fast at Andøya videreføres som base med en felles øvings- og utviklingsavdeling. På lengre sikt utvikles flystasjonen for å ivareta en operativ satsing på droner og romvirksomhet.

-Stortinget har dessuten slått fast at Andøya fortsatt skal utvikles som en beredskapsbase, for eksempel i tilknytning til alliert trening, mottak og forsterkning, uttaler totalprosjektleder Carl Oscar Pedersen.

Han fortsetter:

- Andøya skal også benyttes til droner. USA og Norge samarbeider dessuten om en midlertidig satellittstasjon på øya, hvor Forsvarsbygg er tilrettelegger. Det vil derfor fortsatt være militær tilstedeværelse og aktivitet på øya i både fred, krise og krig, og hvor vi spiller en svært sentral rolle for å få dette til

Fag- og prosjektsamling på øya

Nylig samlet derfor Pedersen sine medarbeidere til en samling på Andøya, hvor man også hadde møter og befaringer med viktige aktører og samarbeidspartnere i Andøy kommune, Forsvaret og Andøya Space, og ikke minst våre egne forsvarsbyggere som til daglig drifter flystasjonen.

Tore Spjelkavik er områdeleder i Forsvarsbygg. Han ser positivt på utviklingen, og trekker frem samarbeidet på tvers mellom avdelingene hvor «oppdraget» til enhver tid har vært alles felles mål.

-Da vi hadde P3 Orion var oppdraget klart og leselig «Flyet skulle fly». Alle vi som jobbet her hadde en rolle i at akkurat det skulle skje. Dette føler jeg vi har klart å ta med videre. Det kommer også til og bli avgjørende i tiden fremover, og for å  lykkes med det vi kaller «Andøya flystasjon 2.0.», sier han

Balansere viktige militære- og sivile samfunnsinteresser

-Forsvarsbygg er gitt i oppdrag av Forsvarsdepartmentet å gjennomføre tiltak knyttet til videreutvikling av basen, og da i tett dialog og samarbeid med Avnior, Andøy kommune, Andøya Space Center og andre nærings- og samfunnsaktører. Vi ønsker å finne best mulige løsninger som balanserer Forsvarets behov med sivile samfunnsinteresser, næringsutvikling og nye arbeidsplasser, forklarer totalprosjektleder Pedersen videre.

Forsvarsbygg forhandler også med Avinor med hensyn til at Avinor skal overta driftsansvaret for flyplassen fra 1. august 2024.

Pedersen forklarer hva man grovt sett jobber med nå:

-Som en del av arbeidet med å videreutvikle flystasjonen skal vi i Forsvarsbygg blant annet:

  • Utvikle, planlegge og deretter gjennomføre et helhetlig sikringskonsept for hele flystasjonen.
  • Delta i utarbeidelse av en områdeplan, som bygger på den helhetlige eiendomsstrategien.
  • Flytte og oppdatere relevant IKT- infrastruktur
  • Avklare driftsbehov
  • Gjennomføre andre relevante oppdrag, for eksempel en pågående miljøkartlegging

-Det blir med andre ord spennende tider fremover for Andøya, og vi skal gjøre vårt for å løse dette på best mulig måte, avslutter Pedersen,

FOTO: Bilde av totalprosjektleder Carl Oscar Pedersen, områdeleder Tore Spjelkavik og flystasjonsjef oblt Knut-Arne Elvaker (fung.)

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.