Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vi er vinnere med fremtidens byggekonsept!

I dag ble Forsvarsbygg tildelt 15 millioner i støtte til gjennomføring av innovasjonspartnerskap fra Innovasjon Norge. Forsvarsbygg starter nå opp prosessen med å utvikle et fleksibelt og mobilt byggekonsept, for å oppnå økt bærekraft og kampkraft i Forsvaret.

 

- Bruk av nye typer våpen og materiell, samt økt kriseberedskap, stiller krav til fleksibilitet i bygningsmassen. Dette er grunnlaget for ideen om å utvikle en robust endringskapasitet i fremtidens portefølje for eiendom, bygg- og anlegg, sier direktør Thorbjørn Thoresen, i Forsvarsbygg. Vi er svært glade for tildelingen og ser frem til å komme i gang med prosessen med å utvikle nye og innovative løsninger som mange vil kunne ta i bruk.

 

Soldater i felt

 

Fotograf: Martin Fiskegjerde, Forsvaret.

Forsvarsbygg blant åtte toppkandidater

- Innovasjon Norge tildeler midler til offentlig-private innovasjonspartnerskap med mål om å løse samfunnsutfordringer. I år deler vi ut hele 100 millioner kroner, i alt 37 søkte og Forsvarsbyggs prosjekt gikk til topps i konkurransen sammen med sju andre, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge. - Forsvarsbyggs prosjekt tar for seg en utfordring som er aktuell for mange aktører, ikke bare i Norge, men også i utlandet, sier han.

Et stort nasjonalt og internasjonalt marked

- Markedet for et nytt byggekonsept er større enn Forsvarets behov, bekrefter Astrid Hillestad, som er prosjektleder for innovasjonsprosjektet «fleksible og mobile bygg» i Forsvarsbygg. - Alle som benytter containere, telt eller mobilløsninger i dag, er potensielle brukere av bygg som erstatter tradisjonell stasjonær bygningsmasse. Samtidig vil utviklingen av løsningen bidra positivt til at vi i Norge når viktige miljømålsettinger ved å redusere klimabelastningen fra byggenæringen.

Imøtekommer FNs bærekraftsmål

Med bistand fra Nasjonalt program for leverandørutvikling har Forsvarsbygg laget en idèskisse og vil gå i dialog med leverandørmarkedet for å utforske muligheter for videreutvikling av nye boligkonsepter. I tillegg til behov for fleksibilitet, mobilitet, bruk av resirkulerbare materialer og energiselvforsyning skal ønsket løsning være i tråd med Forsvarsbyggs miljøstrategi og imøtekomme FNs bærekraftsmål om innovasjon og infrastruktur, ansvarlig forbruk og produksjon og til å stoppe klimaendringene.

- Oppgaven med å møte prosjektets ønsker er utfordrende, men vi har stor tro på at markedet er i stand til å utvikle de løsningene vi har behov for, fortsetter Astrid.

Avtaleinngåelse i løpet av 2021

Kostnader til gjennomføring av innovasjonspartnerskapet er estimert til totalt 19 millioner kroner inkl. mva. Av beløpet er 2 millioner kroner egenfinansiering og 2 millioner egen arbeidsinnsats. - Prosjektet legger opp til at markedsdialog blir gjennomført høsten 2020, og prosjektet er fullført ved inngåelse av leverandøravtale(r) i løpet av 2021. Nå gleder vi oss bare til å sette i gang, avslutter Astrid Hillestad, fornøyd.

 

 

 

 

 

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.