Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Velkommen NATO!

Soldater og utstyr ankommer nå Norge i forbindelse med høstens store NATO-øvelse. Vi skal gjøre vårt for at Forsvaret og NATO kan gjøre sin viktige jobb for oss alle.

Forsvarsbygg sørger for at eiendommer, bygg, anlegg og skytefelt kan driftes under hele øvelsen. 24 timer i døgnet.

Det er en enorm jobb, og som involverer mange i Forsvarsbygg. Vi har leveranser over hele landet, men særlig blir Østlandet, området rundt Oslofjorden (Viken) og Midt-Norge og Trøndelag berørt.

På Camp Rødmoen utenfor Rena leir, og i Sessvollmoen leir på Romerike har det vært stor aktivitet lenge. Her er teltene oppe. Vann, avløp, strøm og annen infrastruktur er koblet på. Regionsjef Ole Anders Spikkerud viser rundt på Camp Rødsmoen. Han forklarer:

- Åmot kommune vil ta imot en stor andel av de utenlandske styrkene. Nærmere 6500 soldater vil ha sin midlertidige base på «Camp Rødsmoen.

Ikke din fars knappetelt

- Vi har forberedt infrastruktur til telt og parkering av kjøretøy , sier han. Et eget knuseverk på egen grunn og knusing av fjell har gått døgnet rundt. I tillegg er vann, strøm og avløp koblet til teltleiren.

Og bare så det er sagt: Dette er ikke «knappetelt» eller lagstelt som du kjenner fra førstegangstjenesten. Det er store plasthaller, i praksis flere titalls «idrettshaller» som nå kommer på plass. Egne velferdstelt, forlegningstelt, spisetelt, sanitærtelt og andre fasiliteter, bundet sammen av vegsystemer og infrastruktur

- Teltene leveres av selskapet Wilhelmsen Governmental Service (WGS). Forsvarsbygg sørger for at infrastrukturen den midlertidige leiren trenger, nå er på plass.

Bygger en by

- Det er et enormt areal på hele 800.000m2 som krevdes inne på Rødsmoen øvingsområde. I praksis er det område tilsvarende en camp som benyttes ved internasjonale operasjoner vi har bygget. En midlertidig by, forklarer han videre.

På Sessvollmoen er det også store investeringer. Tusenvis av soldater skal ha leiren som sin base. Hele regionen rundt Oslofjorden vil forøvrig merke øvelsen, men særlig på Sessvollmoen, Trandum/Gardermoen og Rygge blir det svært stor aktivitet.

Før teltene kom på plass var området ryddet for skog, grusdekke lagt og veger opparbeidet. Deretter ble vann, avløp, strøm og annen infrastruktur koblet på.

Spikkerud på camp Rødsmoen fortsetter:

- Bare det å skaffe over 6000 menn og kvinner tilgang på rent, friskt vann krevde at vi har boret  grunnvannsbrønner og la vannledninger, sier han.

Døgnet rundt

Forsvarets leire og lokasjoner både rundt Oslofjorden, Østlandet og Trøndelag vil gå på høygir i forbindelse med øvelsen. Men også på en rekke andre lokasjoner vil det være NATO-soldater og aktivitet. På Jørstadmoen utenfor Lillehammer vil for eksempel så å si alle bygg være i bruk.

Lokale operasjonssentraler skal sørge for at behov meldes inn. Det blir døgndrift på egne driftsteam flere steder. Alt for at NATO skal kunne øve på forsvaret av Norge.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.