Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Steffen holder hjula i gang for Forsvaret

Forsvarsbygg sikrer kritiske leveranser for Forsvaret i leire og lokasjoner over hele landet. Møt Steffen på Rena, en av de som sikrer at Forvaret fortsatt kan gjøre sin jobb.

 – Forsvarsbygg er proaktive.  Vi har tett dialog hele vegen og har jevnlige møter, slik at vi sammen kan planlegge og avklare når det er trygt for driftsteknikeren å gå inn og gjøre en jobb på konkrete bygg, uttaler plassmajor Magne Almås på Terningmoen leir utenfor Elevrum. 
For uavhengig av virus; strøm, vann, avløp må holdes i gang. Bygg må holdes operative. 
Arenaleder i leiren, Lars Ingar Lillemo i Forsvarsbygg utdyper:
 – Vi er i beredskap og rykker ut på konkrete, avklarte oppdrag hvor vi på forhånd har blitt enige med Forsvaret om hvordan vår driftstekniker skal forholde seg.  Er det bygget han skal inn i klarert, eller har det vært benyttet til karantene? Har rom blitt vasket ned i henhold til instruks før vi kommer inn? Dette er momenter som vi må tenke på, slik at det er trygt for våre folk å gjøre sin jobb, forklarer han, og understreker at Forsvarsbygg samarbeider tett med Forsvarets sanitet for å gjøre dette på en tryggest mulig måte.

 – Men, sier han, sannheten er jo dette: En vannlekkasje eller et ødelagt vindu kan ikke løses fra hjemmekontor. Vi må fysisk inn og gjøre en jobb på prioriterte oppdrag. Det går selvsagt en del håndsprit, og vi holder sikkerhetsavstanden til andre.
 – Forsvarsbygg er løsningsorienterte og hele samarbeidet og dialogen preges av «dugnadsånd». Folk vil på jobb og er ivrige etter å gjøre en jobb. Det er utrolig fint å se, forklarer plassmajoren.
Varesluse brukes for å forhindre smittestoffer
På Jørstadmoen leir utenfor Lillehammer forteller arenaleder Fred Vidar Berntsen mye det samme: Planlegging er nøkkelen for å få dette til.
Et eksempel er varelevering: 
 – Pakker vi får inn legges nå i en egen sluse i et par dager før de fordeles. Dette gjøres for å være helt sikker på at det ikke finnes smittestoffer på varene. 
Han fortsetter:
 – Hverdagen er annerledes nå, våre folk er i «førstelinjen» for å sikre at kritiske leveranser gis og at Forsvaret kan gjøre sin jobb. Det gir oss noen dilemmaer underveis, men som vi med samarbeid, dialog og føringer fra helsemyndighetene og Forsvarets sanitet, løser på best mulig måte, sier han.
Lovpålagte kontroller og kritisk infrastruktur
På Rena leir i Østerdalen møter vi plassmajor Per Martin Adolfsen, arenaleder Rune Ottem og driftstekniker Steffen Moen. Moen er akkurat ferdig med en konkret oppdrag. 
 Adolfsen er svært fornøyd med samarbeidet:
 – Forsvarsbygg gjør det som er nødvendig for at vi skal kunne gjøre vår jobb. Samarbeidet er tett og godt.
Arenaleder Ottem forklarer: 
 – Vårt pri 1 er å sørge for at lovpålagte kontroller gjennomføres og kritisk infrastruktur driftes og vedlikeholdes. 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.