Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Staten frikjent for nesten alle erstatningssøksmål knyttet til støy

Staten v/Forsvarsdepartementet har i all hovedsak vunnet frem i anken om flystøy ved Ørland flystasjon. Retten er enig med staten i at terskelen for å kunne kreve erstatning som nabo til en militær flystasjon, er høy. 

Åtte naboer fikk behandlet erstatningssøksmål i Frostating lagmannsrett, for støyulempe på Ørland. Staten ble frikjent i seks av sakene, mens de to siste naboene får en begrenset erstatning. 

I dag kom dommen fra Frostating lagmannsrett i saken som gjelder krav om erstatning for ulemper og tapt omsetningsverdi fra eiere av naboeiendommer til Ørland flystasjon. Grunneierne krever erstatning etter granneloven § 9, jf. § 2 første til fjerde ledd. Staten frikjennes for erstatning for urimelig ulempe som følge av støy.  To av de åtte saksøkerne tilkjennes imidlertid erstatning for vesentlig endrede bruksforhold.  

Lagmannsretten frifinner staten for erstatningssøksmål fra alle saksøkerne for første til tredje legg, og for seks av saksøkerne for fjerde ledd. 

De to partene får henholdsvis 500.000 og 350.000 kroner i erstatning, samt at sakskostnader dekkes av staten. 

 Bakgrunn 

Etter etableringen av Ørland flystasjon som kampflybase for de nye F35-flyene, har 228 naboer varslet erstatningssøksmål, kort oppsummert med begrunnelse i ulempe og verditap som følge av de endringer som er skjedd. Erstatningssøksmålet ble først behandlet i Trøndelag tingrett. Tingretten avgjorde kravet fra de 16 saksøkere ved dom avsagt 10. juli 2023, etter å ha stanset saken for de øvrige parter. Tingrettens resultat var at åtte eiendommer fikk erstatning, mens staten ble frikjent for kravet fra de øvrige åtte eiendommene.  

Staten anket mot de eiendommene som fikk erstatning i tingretten. Det er denne anken som nå er behandlet i Frostating lagmannsrett. Saken gjelder krav om erstatning for redusert omsetningsverdi som følge av støyulemper fra eiere av naboeiendommer til Ørland flystasjon. Grunneierne krevde erstatning etter granneloven § 9, jf. § 2 første til fjerde ledd.   

Ulempe medfører nødvendigvis ikke erstatning 

Regjeringsadvokaten har vært statens representant i saken. Advokat Håvard H. Holdø ved Regjeringsadvokaten sier i en uttalelse at:  

- Lagmannsretten slår tydelig fast at naboene på Ørlandet som den klare hovedregel ikke har krav på erstatning for virksomheten ved flystasjonen. Retten kom likevel etter en konkret vurdering til to av de 16 eiendommene var særlig sterkt rammet, og at de derfor hadde krav på noe erstatning. Beløpet ble imidlertid satt vesentlig ned i forhold til det de fikk i tingretten. Forsvaret og staten vil fortsette med å legge vekt på en god dialog med naboene ved Ørland flystasjon, dersom denne dommen blir stående. Vi forstår at det å være nabo til et militært anlegg, som en flyplass, fører til støy og ulemper. Samtidig er det viktig å si at Norge trenger militære anlegg og det vil kunne bli økt aktivitet på flere av disse fremover. 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.