Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

3,8 millioner besøkte festningene i fjor

Besøkstallet befester festningenes posisjon som viktige nasjonale kulturminner, og som arenaer for rekreasjon, kultur- og næringsvirksomhet. Besøkstallene er stabilt høye og stigende gjennom flere år.

– Etter at Forsvaret reduserte aktiviteten på festningene og frigjorde dem til sivilt bruk i 2002, har det vært en uavbrutt økning i antall besøkende. Åpne og tilgjengelig festninger med tilrettelagte kultur- og næringsaktiviteter er til stor glede for sine lokalsamfunn og de som besøker dem, sier direktør Thorbjørn Thoresen i Forsvarsbygg.

Tre festninger byr nå på overnattingsmuligheter i historiske omgivelser og flere festninger tilbyr restauranter av høy kvalitet. I tillegg er festningene attraktive arenaer for ulike kulturuttrykk som store konserter med internasjonale stjerner, operaer, samtidskunst og barnearrangementer.

Unike destinasjoner

Festningene er utviklet til å bli betydningsfulle arenaer for kultur- og næringsvirksomhet, hvor det finner sted viktig lokal verdiskaping.

– Reiseliv er en næring i vekst, og de reisende blir stadig mer interessert i kultur. Det er spennende å se hvordan festningene skaper attraktive opplevelsesprodukter som trekker gjester, og som gir positive ringvirkninger for både næringsliv og kultur i deres respektive regioner. Jeg håper og tror at et godt samarbeid mellom festningene og kultur- og reiselivsnæringen vil bidra til å gjøre Norge til et enda mer attraktivt reisemål for kulturturister, sier direktør for NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

Står støtt i lokalsamfunnene

Publikumsundersøkelser viser at den største andelen besøkende er tilreisende turister fra andre fylker eller utlandet.

Lokalbefolkningen utgjør gjennomsnittlig 30 prosent av de besøkende. Men, her er det lokale variasjoner fra festning til festning. Karljohansvern verft i Horten har for eksempel størst andel lokale besøkende, mens Akershus festning og Bergenhus festning har gjennomgående mest tilreisende. Samtidig ser man en markant tendens til at stadig flere Oslo-borgere besøker sin egen Akershus festning. Nær en million mennesker besøkte denne festningen i 2017.

Et økende kulturtilbud er en viktig og medvirkende årsak til høye besøkstall, sammen med et økende tilbud på overnatting og bespisning.

Samtidig sier publikumsundersøkelsene at mulighetene for rekreasjon i vakre, velholdte parkanlegg er en hovedårsak til besøk.

Aktiv bruk er det beste vern

Forsvarsbygg forvalter festningene og tilrettelegger for publikumsbesøk sammen med lokale kultur- og næringsaktører. Levende festninger med et mangfold av aktiviteter er viktig og gir aktiv bruk. På denne måten skapes nytt liv på historisk grunn.

– Verdiskapning både innenfor og utenfor festningsmurene er positivt for bevaringen av kulturminnene, og ikke minst for de ulike lokalsamfunnene. Derfor ønsker vi å satse enda mer på å utvikle festningene som destinasjoner i årene som kommer, sier Thorbjørn Thoresen.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.