Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

La villbiene summe

Forsvarets naturområder gir gode levekår for insektene. De tamme honningbiene kan utkonkurrere de ville pollinerende insektene. For å bevare de ville insektene må vi ha områder der de slipper å konkurrere med tambiene. Derfor anbefaler ikke Forsvarsbygg å sette ut bikuber i skyte- og øvingsfelt , militærleirer eller på festningene.

– Honningbiene kan fly tre kilometer fra bikuben. Vi kan ikke hindre dem fra å fly inn i våre områder, men ved å ikke tillate bikuber med honningbier i våre lokasjoner, kan vi begrense dem og gi større rom for de ville insektene, sier Gry Støvind Hoell i Forsvarsbyggs miljøseksjon. Forsvarssektoren har store naturarealer. Det å bremse tapet av biologisk mangfold er en del av samfunnsansvaret vårt, og det kan vi gjøre blant annet ved å la disse arealene være fristed for de ville insektene. 

Insektenes tilbakegang er et globalt problem

Biedød har vært et tilbakevendende tema i mediene. Det første varskoet kom for over 10 år siden da amerikanske birøktere opplevde at bikoloniene kollapset i stor skala. Dette har skapt mye engasjement og entusiasme for å redde honningbiene, og det har blitt mange nye birøktere og bigårder de senere årene. Senere har det vist seg at bestandene av de ville insektene også går dramatisk tilbake. Selv om situasjonen i tambiebestanden er alvorlig, så er det insektdøden blant de ville pollinerende insektene som utgjør den store globale krisen.

Hvert år kommer det nye meldinger om insektdød fra hele verden. Den mest dramatiske meldingen kom fra Tyskland i 2017. Forskere hadde funnet ut at hele 70 prosent av insektene hadde forsvunnet i et område de hadde forsket på i 25 år, og de rapporterte om en øredøvende stillhet, der det før summet av liv.

Årsakene til tilbakegangen er flerdelt, men arealbruk i form av monokultur landbruk, nedbygging og oppstykking av leveområder i tillegg til omfattende bruk av sprøytemidler, forurensning og klimaendringene, er faktorer som spiller sammen.  

Hva gjør Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg har i første omgang prioritert skyte- og øvingsfelt og de nasjonale festningene.

– Flere steder tilpasser vi skjøtselen for å ta vare på blomsterrike arealer. Dette er noe vi ønsker å gjøre mer av, sier Gry.

I 2018 signerte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen «Nasjonal pollinatorstrategi», hvor formålet er å sikre et fortsatt mangfold av villbier og andre pollinerende innsekter. Vi håper dette betyr at vi skal få gjøre mye mer for de ville insektene! 

Hva kan du som privatperson gjøre?

Insektene trenger områder som tilbyr mat, gjemmesteder, overvintringssteder og ynglesteder. Insektshoteller har blitt veldig populære de siste årene. Litt rot hagen eller på balkongen, en vedhaug, eller at et dødt tre får bli stående, kan gjøre samme nytten.

– Hvis du har muligheten, kan du plante blomster og trær slik at det alltid er noe som blomstrer gjennom sesongen, og du kan godt klippe plenen litt sjeldnere slik at blomster du har i plenen kan få stå noen dager. Og så kan du la flaskene med sprøytemidler stå. Dette er enkle tiltak både for hage og balkong, det er bra for insektene og hyggelig for menneskene, avslutter Gry.

 

Bilde
Rødknappsandbie er en kritisk truet art som finnes på Fredriksten festning og på Sessvollmoen. Foto: Magne Rannestad

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.