Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ny kontrakt for støytiltak

Vi har inngått ny kontrakt med Byggmester Strand AS for støytiltak utenfor Ørland flystasjon - entreprise 3.

– Det er viktig for oss at arbeidene blir skikkelig utført, og at de boligeierne som har krav på tilbud om støytiltak får utført arbeidet med rett kvalitet, sier Carl Oscar Pedersen, eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase.

Rundt 600 boliger er befart for vurdering av støytiltak og 50 boliger får i disse dager gjennomført tiltak på sine boliger. ca. 15 boliger er overlevert med ferdig utførte tiltak til boligeier. Tirsdag 18. juli inngikk Forsvarsbygg ny kontrakt. Kontrakten skal bidra til å sikre fremdriften for installering av alle aktuelle støyisoleringstiltak, med sluttføring innen utgangen av 2019, i henhold til reguleringsbestemmelsene.

Byggmester Strand AS er allerede etablert på Ørland og er i ferd med å gjennomføre støytiltak på 50 boliger som utgjør entreprise 1 og 2 for støytiltak utenfor basen. Entreprise 3 omfatter 55 boliger, og ble vunnet av Byggmester Strand etter en ordinær anbudskonkurranse.

Kontrakten innebærer oppstart i august/september 2017, og arbeidet med disse 55 boligene skal være fullført i august/september 2018. Kontrakten har en verdi på ca. 9,5 millioner kroner (inkl. mva).

Tiltak på vinduer, vegger og tak 
Aktuelle støyreduserende tiltak kan være utskifting av ventiler og/eller vinduer i noen eller alle rom med støysårbar bruk (oppholdsrom). Det kan også være behov for å gjennomføre tiltak på vegger og/eller tak. 

Tiltakene vil variere og tilpasses hvert enkelt bolig for å følge reguleringsbestemmelsene.

Byggeleder kontaktledd
Vi i Forsvarsbygg har fastsatte krav til at arbeidet som utføres skal følge vanlig norsk standard, og likeledes at det er norsktalende i hvert arbeidslag som kommer for å gjennomføre tiltakene. Vår byggeleder er kontaktledd mellom entreprenør og boligeier og vil følge opp at arbeidene blir riktig utført.

Entreprise 4
Anbudskonkurranse for entreprise 4 for støytiltak utenfor flystasjonen ble lyst ut på Doffin 6. juli. Entreprisen omfatter 67 boliger og har innleveringsfrist 22. august 2017.

Bildetekst hovedbilde over:
INNGIKK KONTRAKT: Daglig leder i Byggmester Strand AS, Trond Strand og eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase, Carl Oscar Pedersen. Foto: Vidar Haug.

Kart

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.