Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Inngår to kontrakter med AF Gruppen

I dag inngikk vi to kontrakter med AF Gruppen i forbindelse med bygging av hangarer for F-35 kampfly på Ørland.

Det gjelder byggingen av hangarene samt utomhus og infrastruktur i området der hangarene bygges.

– Hangarer for F-35 kampfly er et nøkkelprosjekt i utviklingen av kampflybasen på Ørland flystasjon, og vi er tilfredse med å få med AF Gruppen som samarbeidspartner, sier Jens Levi Moldstad, utbyggingssjef i vår avdeling kampflybase.

Entreprisen på oppføring av hangarer
Denne omfatter blant annet:
• Trauging og oppfylling (grunnarbeider) samt bygging av 12 hangarer

Kontrakten har en verdi på ca. 764 mill. kroner inkludert mva..


Entreprisen for utomhus og infrastruktur
Denne omfatter blant annet:

  • Trauging, oppfylling og asfaltering av ca 106 000 m2 veier, plasser og taksebaner
  • Etablering av nødvendig VA-anlegg og annen infrastruktur
  • Etablering og vedlikehold av egne anleggsveier for byggeperioden
  • Etablering av ca. 76 000 m2 grøntareal

Kontrakten har en verdi på ca. 392 millioner kroner inkludert mva..

Byggeperioden er planlagt å gå fram til våren 2020.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.