Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Hårberg skole overtatt

I 2016 kjøpte vi Hårberg barneskole på Ørland for 100 millioner kroner. Torsdag 9. august ble skolen formelt overlevert til oss fra kommunen.

I fremtiden skal bygget nyttes av Forsvaret. Samtidig har barna i skolekretsen tatt i bruk en helt ny barneskole på et mer egnet sted i kommunen.

Positivt for alle parter

Under overtakelsen av bygget sa vår prosjektdirektør Olaf Dobloug at samarbeidet med kommunen om det gamle skolebygget, er en god illustrasjon på hvordan vi i fellesskap ivaretar våre verdier. Hårberg skole ligger tett ved hovedatkomsten til Ørland flystasjon, og salget av skolen gjorde det mulig for Ørland kommune å flytte undervisningen til en helt ny barneskole på Ørland. I mellomtiden har vi latt kommunen nytte Hårberg skole.

Det har vært uheldig å ha barneskolen lokalisert i umiddelbar nærhet til hovedporten på flystasjonen, og det var en støyproblematikk knyttet til skolen. Det gode samarbeidet mellom Ørland kommune og Forsvarsbygg har resultert til en ordning som blir positiv for alle parter.

-  Dette er et meget godt eksempel på en vinn-vinn-situasjon. Det har gitt kommunen en enestående mulighet til å bygge en ny, fremtidsrettet skole, sier Arnfinn Brasø, rådmann på Ørland.

Utvikles i sammenheng med nytt idrettsbygg

Hårberg skole vil inngå i vår øvrige eiendomsmasse på Ørland. Frem til ny skole stod ferdig sommeren 2018, fikk kommunen fortsatt nytte lokalene i Hårberg skole. Vi arbeider nå med å planlegge for etterbruk av det tidligere skolebygget – et arbeid som befinner seg i en tidligfase.

Et nøkkelord for etterbruken er «VUPIKT»; velferd, undervisning, prest, idrett, kantine og tillitsmannsordning. Flystasjonen har behov for nye lokaler til blant annet idrett og velferdstjeneste for de mange vernepliktige på basen. Vårt oppdrag er lett tilpassing av det tidligere skolebygget, samt oppføring av militært trenings- og idrettsbygg. Planlagt byggestart på prosjektet er i 2019.

-  Bygget blir en viktig del av basen. Vi har for lite kapasitet ut fra hvor mange vi er.
For å kunne rekruttere folk hit er vi avhengige av å ha gode fasiliteter. Dette er Luftforsvarets største og viktigste base og vi er glad for at dette kommer i orden, sier Eirik Guldvog, nestkommanderende på Ørland flystasjon.

Se kart

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.