Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg inngikk første hangarkontrakt

Prosjektet «Hangarer med tilhørende infrastruktur» har inngått sin første entreprisekontrakt. Kontrakten som omfatter forberedende arbeider er inngått med den lokale entreprenøren Oddmund Groven AS, og har en kontraktsum på 18,1 millioner kroner (inkl. mva.).

Arbeidene består i hovedsak av masseutskifting og etablering av riggområde, etablering av overvannsgrøfter, vannledning og høyspentkabel, etablering av byggestrøm/trafo, fjerning av evt. forurensede masser, fjerning av deler av eksisterende betongdekke på gammel taksebane og etablering av byggeplassgjerde. Arbeidet starter i neste uke, og skal være ferdigstilt 1. Kvartal 2018.

Ørland flystasjon

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.