Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fremtidens leir på Porsangmoen er oppgradert med nye boliger

Forsvarets personell skal ha gode boforhold i tjenesten. Forsvarsbygg har ferdigstilt boligprosjekter for Finnmark landforsvar i Porsanger kommune for nær 400 millioner kroner.

Departementet bevilget nær 1,5 milliarder kroner til oppbyggingen av Finnmark landforsvar og byggingen startet i 2019.  Med denne rammen er det gjennomført gradvis fornyelse og utbygging siden 2019 på Porsangmoen. Boligprosjektene har vært en stor del av denne porteføljen, og har hatt en kostnadsramme på vel 390 millioner kroner.

Nye boliger og forlegning tatt i bruk

Et operativt forsvarsanlegg er avhengig av at soldaten kan øve, trene og bo.  Vi har ferdigstilt mer enn 100 nye boenheter fordelt på leiligheter og kaserner, samt mannskapsforlegningen Gagga med plass til 198 senger.

Forsvarsløftet krever operative bygg og anlegg


- Porsangmoen har tatt i bruk tre store boligprosjekter, både innenfor og utenfor leiren.  
Dette viser Forsvarsbyggs posisjon som sektorens eiendomsaktør. Det er et løft for Forsvaret og det synliggjør satsningen på boliger for forsvarspersonell, sier Camilla Mathiesen, assisterende direktør Forsvarsbygg.

Det norske forsvarsløftet er avhengig av operativ og fungerende eiendom, bygg og anlegg.
EBA er en helt sentral del av å bygge forsvarsevne og beredskap, og en av fire avgjørende innsatsfaktorer for forsvaret av Norge.

Et stor ansvar tillegges Forsvarsbygg

Gjennomføring av den nye langtidsplanen medfører et stort ansvar og stiller store krav til Forsvarsbygg.

- Vi står foran en betydelig oppgradering av det vi forvalter i dag, samtidig som vi skal bygge mye nytt. Dette medfører naturlig nok også økt innsats på driftssiden.
Profesjonell prosjektledelse og anskaffelsesstrategi har gjort at vi har levert prosjektet innenfor avtalt kost, tid og kvalitet, sier Mathiesen.

Gode boforhold i leiren

- Forsvarsbygg har gjort en utrolig god jobb å få på plass boliger og forlegning for ansatte og vernepliktige. Da vi tok i bruk Porsangmoen igjen i 2018 var de militære boligene for det meste revet eller dårlig vedlikeholdt. Kasernene var det gjort lite med de siste 20 årene. Nå begynner leieren å fremstå som en moderne militærleir med gode boforhold. Det hjelper oss med å rekruttere nye ansatte og beholde de vi har, sier sjef Finnmark landforsvar, oberst Jørn Qviller.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.