Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

"Team Evenes" klargjør basen for den store natoøvelsen

Evenes flystasjon skal ta imot allierte styrker fra en rekke Nato-land. Dette er en stor oppgave for alle som har sitt arbeidssted på flystasjonen.

- Forsvarsbygg og Forsvarets personell på flystasjonen jobber tett sammen for å gjøre basen klar til den store vinterøvelsen Nordic Respons 2024, NR24, forteller områdeleder Odd Magne Fagerland Forsvarsbygg.

Godt samarbeid i Team Evenes

- I Luftforsvaret er vi avhengige av alle på flystasjonen. Vi skal løse våre oppdrag, og få flyene i lufta. Dette har vi vært bevisst på siden oppstarten på Evenes, forteller stabssjef i 133 Luftving, oberstløytnant Kristian Holand.

- Alle må bidra, og Team Evenes er blitt navnet på vår felles innsats der Luftforsvaret, Forsvarsbygg, Forsvarets logistikk organisasjon (FLO) og Cyberforsvaret i fellesskap løser oppdrag.

- Driftsorganisasjonen til Forsvarsbygg er innpasset i alle våre planprosesser, og sammen løser vi oppdragene. De er en operativ gjeng som er kreative, faglig svært dyktige, løsningsorienterte, og som alltid har fokus på å løse oppdrag. Dette ser vi i det daglige, men når ekstremvær eller NR24 er under oppseiling blir det spesielt tydelig, forteller Holand.

Vertslandsstøtte for våre allierte i NATO

Mange forsvarsbyggere har jobbet lenge og godt opp mot NR24. I tillegg skal vi være en god vert for den allierte treningen som pågår hele tiden og over hele landet.
Som en beredskapsorganisasjon med ansvar for eiendom, bygg og anlegg i fred, krise og krig, trener og øver vi sammen med Forsvaret. Forsvarsbygg skal, som en god vert, legge til rette for alliert trening og mottak av forsterkninger.

Omfattende forberedelser

I forbindelse med årets store vinterøvelse NR24 får vi vist vår støtte til forsvaret av Norge, NATO og alliert mottak. Det er en omfattende jobb som skjer i forkant av selve øvelsen. Et fly trenger en base og et shelter. Dette bygger forsvarsevne i praksis, og jeg er stolt over den innsatsen våre folk legger ned for å få dette på plass. Dette er viktig for Forsvaret, og viktig for NATO, uttaler avdelingsdirektør Jan Erik Johansen i Forsvarsbygg

Fly og utstyr skal ha nødvendig plass før øving og trening

Evenes flystasjon har 36 shelter som ble oppført i sin tid. Flere av disse klargjøres nå av driftspersonellet for NR24. I tillegg er en rekke områder på basen og rundt Evenes klargjort for personell og utstyr for trening.

Det er mye logistikk som skal på plass, ikke minst forlegning. De allierte skal bo på campen ved Elvegårdsmoen i Bjerkvik, hotell, og noen grendehus.

Forsvarsbygg skal ha flere personer på vakt døgnet rundt under øvelsen, for å drifte og være i beredskap.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.