Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Grunnsteinen til hovedbygget for F-35 lagt ned av forsvarsministeren på Evenes

Det var en historisk dag på nye Evenes flystasjon 2. september. Med toppledelsen i Forsvarssektoren til stede ble det markert oppstart av Tilstedevaktbygget til pilotene for F-35.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen trakk frem at det er Forsvarsbygg som har ansvar for å utvikle EBA i kampflyprosjektet.

Har en kompetanse svært få besitter

Bakke-Jensen sa at Forsvarsbygg er en svært profesjonell organisasjon som gjentatte ganger demonstrerer evne til å levere på meget høyt nivå. Investeringer i milliardklassen krever en kompetanse svært få besitter. Prosjekter som Forsvarsbygg hver gang evner å løse til beste for både Forsvaret og samfunnet.

- Når vi nå får nye kampfly, og tilhørende infrastruktur, som bygget vi markerer i dag, vil alt ligge til rette for at teamet utvikles videre. Slik er Tilstedevaktbygget et konkret eksempel på at Forsvaret og hele sektoren er ett team, som sammen gjør det mulig å løse oppdrag, sa Bakke-Jensen.

Vi bygger effektive løsninger for forsvaret

- Vi skal være klare for å ta imot kampfly 1. august i 2021, og de nye overvåkingsflyene ett år senere. Som dere skjønner, er det en hektisk tidslinje vi jobber etter, og prosjektet er i rute, understreket direktør for Forsvarsbygg Thorbjørn Thoresen.

Forsvarsbygg sitt samfunnsoppdrag er å tilrettelegge for at Forsvaret har den infrastrukturen de trenger. Vi skal bidra til forsvarsevne gjennom gode og effektive løsninger, samtidig som vi skal tenke kostnadseffektivt og gi de gode rådene.
- På nye Evenes flystasjon satser vi stort på å gjenbruke og videreutvikle eksisterende bygg, i tillegg til nybygg, sa Thorbjørn Thoresen.

Dagens markering er en milepæl i oppbyggingen av Evenes som vår nye kampbase i nord.

Generalmajor Tonje Skinnarland, sjef for Luftforsvaret, sa at nå går vi ut av startblokka for oppbyggingen av Evenes som vår nye kampbase i nord. En base som på få år skal vokse fra dagens 10 til om lag 800 personell.

QRA-bygget for pilotene til F-35 flyet, blir helt sentralt i vår framtidige evne til suverenitetshevdelse for NATO og for Norge. Her skal F-35 piloter og teknikere være på vakt døgnet rundt, året rundt. Fra Evenes skal Luftforsvaret bidra til å sikre vår tilstedeværelse, maritime overvåking, suverenitetshevdelse og et troverdig forsvar i nord.

- Evenes vil derfor få en helt sentral rolle i framtidens Luftforsvar, og en helt avgjørende rolle i forsvaret av Norge. Med dagens markering er vi endelig i gang med utviklingen av kampbase Evenes, - sammen med alle våre samarbeidspartnere, sa Tonje Skinnarland.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.