Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Biologisk mangfold og kultivering av skog er viktig på flystasjonen

Evenes er ikke bare en flyplass med kampfly, nødvendige hangarer og kaserner. Flystasjonen har også et biologisk mangfold som skal ivaretas på en bærekraftig måte.

Flystasjonen er nok best kjent for sine store byggeprosjekt. Den er nå operativ for blant annet NATO oppdraget med utrykning av kampflyene F-35, og hovedsete for de maritime patruljeflyene P8. Stasjonen driftes av Forsvarsbygg, og jo større stasjon dess mer mangfoldig er arbeidsoppgavene.

Grønn oase med sjeldne vekster

Inne i de grønne områdene på flystasjonen har Forsvarsbygg høy aktivitet med å rydde skog og kultivere landskapet etter de store utbyggingene. Naturforvaltning er en stor del av dette arbeidet. Vårt samfunnsansvar er blant annet også å sørge for en bærekraftig natur og at det biologisk mangfold innenfor gjerdene blir ivaretatt.

Kultivering av grøntområdene

En av de som jobber med kultivering og naturforvaltning i Forsvarsbygg er Erlend Pettersen. Han er utdannet landbruksmekaniker. Her jobbes det blant annet med å ivareta alle grøntområder som fjerning av kratt, såing etter anleggsvirksomheten, redusere tett løvskog, klippe gressplener, vedlikeholde joggeløyper med bark for å nevne noe. En god del av arbeidsoppgavene gjøres om vinteren da marka ikke er like sårbar.

- Vi har et stort område å forvalte, og det er overgrodd inne på basen. Det er blant annet viktig å redusere antall løvtrær, slik at dette ikke blir et problem for de flyoperative flatene. Gran og furu får stå, sier Erlend

Marisko – en fredet sjeldenhet

Innimellom overgrodde skogsområder finnes den rødlistede og sårbare orkideen Marisko. Voksestedet er vernet og oppgaven til Forsvarsbygg består i å passe på, slik at vokseområdet ikke ødelegges og forsvinner.
- Vi teller plantene og har oversikt, og så registrerer vi nye når vi ser de dukker opp i forbindelse med flytting av jordmasser, forteller han.

Samhandling for bevaring av områder

Samhandlingen på basen er viktig for blant annet å ivareta behovet for øving og trening, utvikle nye kapasiteter for Forsvaret og ta vare på rødlistede arter som orkideen Marisko, forteller han. Han tar oss med til et område der planten får stå i fred, og skilt med «Hensynssone» er satt opp. Her skal det ikke bygges, øve og eller trene.

Fakta om Marisko, kilde; Store norske leksikon:
Den er også kjent som Fruesko, Olavsbolle.

Vernestatus: Marisko er freda i forskrifta om fredning av trua arter fra 2001, som innebærer at plantene inkludert frø er freda mot blant annet direkte skade, ødeleggelse og innsamling.
Arten har vært oppført på den norske rødlista fra den første i 2010 med kategorien NT – nær truet, men ble i rødlista fra 2021 plassert i den høyere kategorien VU – sårbar. Årsaken til at situasjonen vurderes som alvorligere er blant annet nedbygging, skogsdrift og trolig negative virkninger av gjengroing. I tillegg er Marisko en art som også har vært, og kanskje er, utsatt for florakriminalitet som for eksempel oppgraving.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.