Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

- Niingen er et kinderegg for velferden på Evenes

Han som sier dette, er ingen hvem som helst. Det er forsvarets eget ombud, Roald Linaker. Roald er begeistret for det nye velferds- og skvadronsbygget på flystasjonen, og sier at gode bygg betyr god rekruttering.

- Personellrettet eiendom, bygg og anlegg (P-EBA) må prioriteres også når man investerer i nytt. Niingen som Forsvarsbygg har fått på plass er et kinderegg, sier ombudsmannen Linaker.

Han var til stede da det nye velferdsbygget Niingen ble behørig åpnet på selveste Halloween-dagen, siste dag i oktober. Soldatene tok godt imot gjestene, og de viste at de satte pris på det nye bygget som de har tatt i bruk.

Personellrettet EBA omhandler bygg som kaserner, kontor, undervisning, messe, bolig og kvarter.  I tillegg bygg som gir mulighet for idrett, velferd, sanitet, livsynsrom og barnehage.

Økt satsning på boforhold for ansatte og vernepliktige

Sektorens eiendomsmasse preges av et stort vedlikeholdsetterslep, samtidig som behovet for P-EBA er økende.

I tråd med langtidsplanen legges det opp til å øke investeringer i bolig og kvarter med 285 millioner kroner. I tillegg prioriterer regjeringen ytterligere 200 millioner kroner i 2024 til investeringer i personellrelatert eiendom, bygg og anlegg. Dette vil tilrettelegge for Forsvarets mål om personelløkning

Soldaten er Forsvarets fremtid

- Ivaretagelse av unge mennesker er Forsvarets fremtid. Personellet må bli ivaretatt, for Forsvaret har soldatene til låns i ei bestemt tid. Jeg ser at velferdsbygget Niingen er skapt for ivaretakelse av personellet. Her er det gitt plass til idrett, livssyn, helse og undervisning. Alle de gode møteplassene i bygget gir sprengkraft i mange år fremover, sier han.

- Hva ser du etter som forsvarets ombudsmann?

- Personellrettet EBA må prioriteres. Også når man skal investere i nytt, noe det gjøres mange steder i landet. Det er ikke bare ivaretagelse av utstyret som er viktig. Det er viktig at forsørgeransvaret med trygghet, sikkerhet og velferd til de vernepliktige ivaretas.
- Når Forsvaret har ivaretatt velferden på personellet så er jeg fornøyd. De menige er de som skal ha mest velferdsfokus. De har vi bare på lån og skal ivaretas særskilt. God velferd forbygger mye psykisk helse, sier ombudsmannen.

Velferdsbyggene må inn i planene

Han er bevisst på, at det er ikke vrang vilje på at velferdsbygg ikke er like høyt prioritert til enhver tid. De må inn i planene og prioriteres.

- Forsvaret er flink til å finne midlertidige løsninger når det gjelder velferd. Jeg er imponert og glad for det som har skjedd på Evenes, og all ære til de som har stått på. Det leveres mye bra EBA for nasjonens sikkerhet og forsvarsevne.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.