Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Reguleringsplanen for Ørland hovedflystasjon vedtatt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt reguleringsplan for Ørland hovedflystasjon.

– Vi er fornøyde med at den endelige planen er vedtatt slik at usikkerheten for naboene kan reduseres og at fremdriften i prosjektet opprettholdes, sier Olaf Dobloug, direktør i Forsvarsbygg kampflybase.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt reguleringsplanen med enkelte endringer i planens bestemmelser. Departementet har i hovedsak stadfestet Ørland kommunes foreslåtte grenser for støy ved eksisterende bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Forsvarsbygg fremmet i august 2014 innsigelse til reguleringsplanen og var blant annet uenig i bestemmelsene for støynivå.

Boligeiere i rød støysone tilbys innløsning
Den vedtatte reguleringsplanen innebærer at alle boliger i rød støysone vil få tilbud om innløsning. Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener at dette området ikke er egnet for boliger eller annen støyfølsom bebyggelse. For gul støysone vil enkelte boligeiere tilbys støyisoleringstiltak for å sikre tilfredsstillende innendørs støyforhold. Forsvarsbygg vil være ansvarlig for å utrede omfanget av støyisoleringstiltakene.
–Vi er opptatt av å fortsette å løse sakene med berørte boligeiere og med videre avklaringer for de som blir berørt. I tillegg vil vi fortsette det gode samarbeidet med Ørland kommune, sier Dobloug.

Krav om tiltak er tatt ut av planen
Videre har departementet, i likhet med Forsvarsbyggs anbefalinger, vedtatt å ta ut bestemmelsene om at det skal etableres gang- og sykkelvei på strekningen Uthaug-Hårberg og etableres ny våtmarkspark i Brekstadfjæra. Krav om håndtering av overflatevann og spillvann, utbyggingsavtaler og bestemmelser for innhold i miljøoppfølgingsplanen er også tatt ut av reguleringsplanen.

Enighet om Hårberg skole
Reguleringsplanens bestemmelser for Hårberg skole er allerede ivaretatt. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide meddelte i forrige uke at hun vil fremme et forslag for Stortinget om kjøp av Hårberg skole slik at kommunen kan etablere ny skole og sikre elevene et godt læringsmiljø. Det har vært enighet om at skolens plassering ved Ørland hovedflystasjons hovedport ikke er ideell, og skolens fremtid har vært et sentralt tema i dialogen med kommuen.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.