Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Bodø flystasjon: Ingen store miljøproblemer

Forsvarsbygg er over halvveis i arbeidet med miljøundersøkelser på det store flystasjonsområdet i Bodø. Så langt er det ikke funnet store overraskelser.

- Vi har naturligvis funnet en del forurensing her og der, men det er som forventet etter at det har vært drevet flyplass på området i over seksti år, sier seksjonssjef Trond Eliassen i Forsvarsbygg skifte eien-dom.

Det er til nå tatt 800 jordprøver, det er gravd eller boret i grunnen på 239 ulike steder, det er funnet oljesøl rundt tankanlegg og det er avdekket flere gamle fyllinger ulike steder på området for å nevne noe. Det er også registrert PFOS enkelte steder. PFOS var en vanlig bestanddel i brannskum fram til det ble forbudt i 2007.

Fortsetter
Kartleggingen av området er over halvveis etter at det har vært arbeidet i tre sesonger. Miljøundersøkelsene fort-setter neste år og fullføres i 2017.

- Ingenting av det vi har funnet til nå er overraskende og omfanget er foreløpig greit å håndtere. Ryktene om at flystasjonen i Bodø skulle være spesielt miljøforurenset finner vi foreløpig ingen bekreftelser på. Men den endelige konklusjonen er ikke klar før i 2017, sier Eliassen.

Neste steg er å lage en plan for hva som skal undersøkes i 2016. Det skjer i samarbeid med Bodø kommune og Avinor. Deretter starter arbeidet med å rydde opp i den forurensingen som er.

- Forsvarsbygg har ansvaret for oppryddingen og tar alle kostnadene med det. Men før vi kommer i gang må vi vite hva området skal brukes til i framtida. Det er andre krav til opprydding på et flyplassområde enn der det for eksempel skal bli boliger, sier Eliassen.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.