Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

NATO ruller inn! Velkommen venner!

Sammen med Forsvaret og allierte øver vi på å forsvare Norden. I går kom forsterkningene. På område og telt tilrettelagt av oss

​​​Å legge til rette for alliert mottak og forsterkning er en av Forsvarsbyggs kjerneoppgaver. Det øver vi på under NATO øvelsen Nordic Response 24 som nå ruller i gang for alvor i nord-norge.Forsvarsbygg har allerede jobbet lenge med å forberede øvelsen hvor vi får øvet og testet vår vertslandssrolle og samfunnsoppdrag på alvor.

I går startet feltøvelsen på alvor. Enorme mengder utstyr ankommer med gigantiske |båter og losser fortløpende utstyr i skytteltrafikk. Det er et imponerende skue, en "maurtue" av soldater, materiell og annet personell. Alt skal dra i samme retning: Forsterke og forsvare NATOs nordflanke. Det er imponerende det som bygd opp, og som skal gjøre det mulig for våre venner og allierte å faktisk komme oss til unnsetning.​ 

Forsvarsbygg gjør det mulig

På Langnes utenfor Alta har våre forsvarsbyggere, i tett samarbeid med Forsvaret/FLO og andre partnere, etablert et oppmarsjområde (staging area), og en camp for soldatene som skal losse og hente utstyret som bringes i land. Dette skal også driftes, 24/7, med tanke på blant annet strøm, vann og sanitæranlegg. Det er en stor jobb som gjøres, og mange forsvarsbyggere, på tvers av organiasjonen vår har bidratt for å gjøre dette mulig.

Sjef Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), viseadmiral Rune Andersen, var tilstede sammen vår direktør Thorbjørn Thoresen. Og ikke minst våre gode allierte i II Marine Expeditionary Force, her representert ved First lieutenant Dan Bannister fra Combat Logistics Battalion 6.

Store leveranser i hele øvingsområdet

I hele operasjonsområdet for NR24 støtter vi Forsvaret med det de trenger av eiendom, bygg og anlegg, enten dette er en camper og forlegninger, skyte- og øvingsfelt, avfallshåndtering og drift av dette.

Fordi NATO, Norden og Norge er sterkere sammen. Der spiller alle forsvarsbyggere en viktig rolle.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.