Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Sivilmilitært samarbeid er totalforsvar i praksis

Deler av Finnmarkhallen i Alta ble leid inn av Forsvarsbygg for å etablere en sykestue for øvelsen Nordic Response 24. Her behandles alt fra tannskader, poliklinisk behov ved småskader eller influensa.

Sykestua i Finnmarkhallen er et godt eksempel med å øve på totalforsvaret i praksis. Hallen fungerte som en legevakt, førstelinjetjenesten, for militært personell som deltok under øvelsen. Her fikk det sivilmilitære samarbeidet øvd på samhandling med militær aktivitet, samtidig som hallen var aktivt i bruk for skoler og idrettslag.  

Sivilmilitært samarbeid er totalforsvar i praksis

Daglig leder i Finnmarkhallen, Tommy Heggernes, har stått på for å tilrettelegge Forsvarets behov under leieperioden. De friga håndballbanen og garderobefasilitetene til Trenreg i Forsvaret. 

- Samarbeidet under Nordic Response har gått utmerket. Vi har løst utfordringene underveis med Forsvarsbygg og håper at vi har fått vist at vi er en del av totalforsvaret, forteller Heggernes.

Han forteller videre at lærdommen etter øvelsen er at med smidighet løser de fleste utfordringene seg. Innbyggerne fra Alta opplevde at Forsvaret er viktig.

- Det er lagt igjen betydelig summer for næringslivet. For Finnmarkhallen betyr det en god inntekt i leieperioden. Hallen er et ideelt AS som er eid av idrettslagene i byen, sier Heggernes og ønsker Forsvaret tilbake ved en senere anledning.

Stor kapasitet hvis behovet blir stort

Sykestua som Forsvaret etablerte i idrettshallen, hadde god kapasitet.

- Vi er førstelinjetjenesten for NR24, eller ROLE 1, som det betegnes i Forsvaret, forteller Thomas Syljeset, oversykepleier i Forsvaret.

Soldater som er syke, eller lettere skadet, kommer til sykestua i hallen. Her er de inne for lettere behandling, og sendes deretter tilbake til øvelsen. Trenger de tyngre behandling er det nærmeste sykehus som skal behandler pasienten.

Forsvaret har også eget mobilt tannlegeutstyr som de monterer opp i sykestua. Her behandlet de vel fem pasienter daglig med reelle behov som oppsto mens de var på øvelsen.

Vertslandsstøtte

Som en beredskapsorganisasjon med ansvar for eiendom, bygg og anlegg i fred, krise og krig, trener og øver Forsvarsbygg sammen med Forsvaret.
Og med våre allierte og venner.

Det gjorde vi under NATO-øvelsen Nordic Response 24.

Vi skal, som en god vert, legge til rette for alliert trening og mottak av forsterkninger. Vi kaller det vertslandsstøtte.  

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.