Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vestvågøy: Full byggeaktivitet for nytt radaranlegg

Arbeidet med det nye radaranlegget på Himmeltind er godt i gang. Fremover vil det bli lyst ut flere kontrakter. Forsvarsbygg oppfordrer lokale og regionale entreprenører til å delta i konkurransen.

Forsvarsbygg starter å bygge det nye radaranlegget på Himmeltind sommeren 2024.

–Radaranlegget på Himmeltind oppgraderes og blir en sentral del av Norges nye radarkjede. Forsvarsbygg skal bygge totalt elleve nye radaranlegg over hele landet. De nye radaranleggene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord, sier Ylva Sneve, prosjektleder i Forsvarsbygg.

Radaranlegget på Himmeltind er planlagt ferdigstilt i 2027. Fram til nå har Forsvarsbygg gjort forberedende arbeider både på toppen og inne i det eksisterende anlegget.

Himmeltind er en unik lokasjon

Til nå har Forsvarsbygg inngått kontrakter for råbygg og rassikring av veien fram til riggplassen. Det er sørlandsbaserte Repstad anlegg AS har fått oppdraget med å bygge fundamentet til radarkuppelen, som skal beskytte radaren på Himmeltind. Mesta AS har fått oppdraget med å gjennomføre sikringstiltak mot ras langs tilkomstveien inn til anlegget.

-Himmeltind er en unik lokasjon. Å bygge et radaranlegg på et fjell uten vei opp byr på noen utfordringer. Dette krever mye av oss og leverandørene våre. Vi er glade for å ha fått med Repstad anlegg AS og Mesta AS på laget, sier Sneve.

Kontraktene har verdier på henholdsvis over 15 millioner kroner og over 5 millioner kroner.

Stor kontrakt vil kunngjøres i sommer

Forsvarsbygg vil kunngjøre en prekvalifisering av tilbydere til en stor kontrakt for de innvendige arbeidene på Himmeltind i august 2024. Konkurransen vil omfatte innvendig rehabilitering av radaranlegget. Planlagt oppstart for arbeidene er vinteren 2025.

-Av konkurransemessige hensyn kan vi ikke gå ut med eksakt kontraktssum, men vi kan opplyse om at kontrakten for byggearbeidet blir kunngjort i henhold til regelverket for kontrakter som er estimert til å overstige 100 millioner kroner, sier Sneve.

-Forsvarsbygg er opptatt av å bidra til lokalt næringsliv og håper at lokale og regionale leverandører vil være med å bygge enda mer forsvarsevne, sier Sneve.

Den totale prosjektkostnaden på bygg og anleggssiden for lokasjonen er anslått til å være flere hundre millioner kroner. 

Nye radaranlegg styrker Norges forsvarsevne

Forsvarsbygg har fått i oppdrag å bygge nye og oppgradere eksisterende radaranlegg over hele landet, etter at Stortinget vedtok at dagens radaranlegg skal erstattes av ny teknologi for å møte fremtidens utfordringer. Forsvarsmateriell er totalprosjektleder og ansvarlig for teknologianskaffelsen. Luftforsvaret vil være bruker av radaranleggene.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.