Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vardø: Forsvarsbygg starter arbeid med tomt for nytt radaranlegg

Forsvarsbygg starter tomtearbeidene til nytt radaranlegg på Grøhøgda i begynnelsen av juli. Veien til det nye anlegget skal også ferdigstilles.

–Radaranlegget i Vardø blir en sentral del av Norges nye radarkjede. Forsvarsbygg skal bygge totalt elleve nye radaranlegg over hele landet. De nye radaranleggene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne og være NATOs øyne i nord, sier Ylva Sneve, prosjektleder i Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg har tidligere bygget vei til tomten på Grøhøgda og planlegger byggestart for det nye radaranlegget høsten 2024. Anlegget er planlagt ferdigstilt i 2027.

Regional entreprenør vant kontrakt

Det er Vadsø-baserte Birger Mietinen AS som har fått oppdraget med å utføre vei- og tomtearbeidet.  Kontrakten med Forsvarsbygg har en verdi på 10 millioner kroner.

-Forsvarsbygg er opptatt av å bidra til lokalt og regionalt næringsliv og er glade for å få Birger Mietinen AS med på laget for å bygge enda mer forsvarsevne, sier Sneve.

Kontrakt for byggearbeidene for radaranlegget vil inngås i løpet av sommeren.

Militære skilt vil bli satt opp

Av sikkerhetsmessige årsaker vil det være noen restriksjoner for ferdsel i byggeperioden, som på alle byggeplasser.  I tillegg til skilt om anleggstrafikk vil det bli satt opp skilt som informerer om droneforbud i området og fotoforbud mot radaranlegget.

–Det er fortsatt mulig å gå tur i og bruke området som vanlig, men er ikke tillatt å bruke droner. På toppen vil det være fotoforbud mot byggeplassen – og etter hvert radaranlegget, sier Sneve.

Det er ikke tillatt med motorisert ferdsel på veien, ut over anleggstrafikk.

Miljøet blir tatt hensyn til

Forsvarsbygg er opptatt av å ta vare på miljøet både før, under og etter byggeperioden, og har lang erfaring med å sikre miljøet i store byggeprosjekter.

—Prosjektet har en egen miljøplan, som gir klare føringer for blant annet rigging og transport av utstyr, terreng, avfallshåndtering, utslippsberedskap og håndtering av masser. I oppdraget og i miljøplanen har vi gitt entreprenør pålegg og retningslinjer for å redusere inngrep og miljøpåvirkning i den grad det er mulig, sier Sneve.

Nye radaranlegg styrker Norges forsvarsevne

Forsvarsbygg har fått i oppdrag å bygge nye og oppgradere eksisterende radaranlegg over hele landet, etter at Stortinget vedtok at dagens radaranlegg skal erstattes av ny teknologi for å møte fremtidens utfordringer. Forsvarsmateriell er ansvarlig for teknologianskaffelsen, og Luftforsvaret er bruker av radaranleggene.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.