Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg oppgraderer radaranlegget på Heida i Kinn kommune

Forsvarsbygg har fått i oppdrag å bygge nye og oppgradere eksisterende radaranlegg over hele landet. På Heida planlegges anleggsarbeidet å starte i midten av oktober.

Stortinget har vedtatt at dagens radaranlegg skal erstattes av ny teknologi, for å møte fremtidens operative utfordringer. Fem radaranlegg skal etableres på nye steder, mens tre eksisterende radarstasjoner skal videreføres.

-Heida vil fortsette å være en sentral lokasjon i Norges luftradarkjede. De nye radaranleggene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord, sier Ylva Sneve, prosjektleder i Forsvarsbygg.

Forsvarsbyggs oppdrag er å planlegge og etablere eiendom, bygg og anlegg som svarer ut Forsvarets behov. Forsvarsmateriell har totalprosjektansvaret og er ansvarlig for teknologianskaffelsen. Luftforsvaret er bruker av radaranleggene.

Radaranlegget på Heida skal oppgraderes

Dagens radaranlegg skal erstattes av et nytt bygg med kuppel, som beskytter radaren for vær og vind. Det nye anlegget vil også plassers noe lengre sørøst enn i dag, men størrelsen på det inngjerdede området vil ikke endres.

-I høst planlegger vi å oppgradere deler av adkomstveien til anlegget, grave ut tomt og etablere en midlertidig riggplass ved veien. Riggplassen vil bli tilbakeført til utmark når anlegget er ferdig, sier Sneve.

Byggeperioden er satt til 2024-2027

Byggeperioden for radaranlegget på Heida er satt til 2024-2027.

I byggeperioden vil det kunne bli noe økt anleggstrafikk. Forsvarsbygg vil komme tilbake med mer informasjon før byggestart.

Hvorfor trenger Norge nye radarer?

Store deler av dagens radarer nærmer seg slutten av sin levetid og må fornyes for å møte framtidens utfordringer. Nye radarer gjør Norge tryggere fordi det vil gjøre oss bedre i stand til å oppdage og avverge ulovlig inntrengning i vårt nasjonale luftrom. Kombinert med bruk av kampfly og bakkebasert luftvern trygger det luftrommet vårt, og det styrker handlefriheten til de militære styrkene våre. Radarene bidrar med informasjon til NATO, og vil gjøre Norge til en bedre alliert.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.