Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Hvilke anskaffelser skal Forsvarsbygg og forsvarssektoren gjøre?

Ønsker du detaljkunnskap om hvilke leveransekontrakter som skal fornyes hos oss og i forsvarssektoren i nærmeste fremtid? Vil du vite mer om hvilke muligheter og prosedyrer som gjelder for å komme i betraktning som leverandør til forsvarssektoren?

Den 19.-20. juni 2023 avholdes Norsk Militært Logistikkforum (NMLF) sin årlige logistikkonferanse på Clarion Hotel & Congress, Oslo airport. Konferansen byr på dialog mellom forsvarssektoren og leverandørmarkedet.

Planlagte og fremtidige anskaffelser i Forsvarsbygg
Vår avdelingsdirektør Marit Kristensen og seksjonssjef Lena Bratsberg vil gi deg innsikt i hvordan anskaffelsene foregår i Forsvarsbygg og om våre planlagte og fremtidige anskaffelser.  

Økt forutsigbarhet krever økt beredskap

Den geopolitiske situasjonen fremtvinger et større behov for samarbeid mellom offentlige myndigheter og næringslivet. Med dette i kontekst av totalforsvaret, har årets konferanse fått navnet «Næringslivets rolle i fremtidens totalforsvar».

Totalforsvaret mot 2040

Du får et verdifullt innblikk i arbeidet som utføres av Forsvarssjefens Fagmilitære råd, Totalberedskapskommisjonen, Forsvarskommisjonen og gjennom FFIs prosjekt «Totalforsvaret mot 2040».

Sivilt militært samarbeid

Du får også høre om sivilt-militært samarbeid i Ukraina og viktigheten av vestlig støtte til landet, og hvilke tanker Nammo AS har rundt industrisamarbeid i praksis. Det vil også bli gjennomført en panelsamtale mellom sentrale aktører i forsvarssektoren.

Konferansen avholdes på Gardermoen

Konferansen finner sted på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Dag én avsluttes med felles middag, og på dag to avsluttes konferansen med en lunsj. I tillegg til faglig påfyll, vil mingling og besøk til bedriftsutstillere være en viktig del av konferansen. 

Påmelding 

Her kan du melde deg på innen 5. juni 2023. 

 

Har du spørsmål? 

Ved behov for ytterligere informasjon om konferansen eller bedriftsutstilling (stand), ta kontakt med NMLF ved Tor Aandalen.

Telefon: 97034230
E-post: post@nmlf.no

Velkommen!

 

 

Image "Logistikkonferanse.png" without description

 

 

 

 

Slik finner du frem

Clarion Hotel & Congress, Oslo airport

Program

Dag 1

10.00-10.50: Registrering og utstilling The Qube

 

11.00-11.10: Åpning v/Brigader (p) Kjell Skaugen, leder NMLF

 

11.10-11.40: Civil/military cooperation in Ukraine. Importance of donations and Western support v/Acting Ukrainian Ambassador in Norway, Dr. Honcharevych

 

11.40-12.10: Kapasitet for krise og krig v/Generalmajor Lars Christian Aamodt – sjef Forsvarets logistikkorganisasjon

 

12.10-12.30: Hvordan skal fremtidens forsvar se ut i en sikkerhetspolitisk krevende tid? v/representant fra Forsvarssjefens fagmilitære råd

 

12.30-13.00: Totalforsvaret mot 2040 – Næringslivets rolle v/ Forskningsdirektør Janet Martha Blatny, Forsvarets Forskningsinstitutt

 

13.00-14.00: Lunsj 

 

14.00-14.30: Hvordan kan de samlede beredskapsressursene utnyttes best mulig? v/General (p) Harald Sunde, leder Totalberedskapskommisjonen

 

14.30-15.00: Hvilke potensielle sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer kan Norge ta for best å ivareta norsk sikkerhet i et 10-20-årsperspektiv? v/representant fra Forsvarskommisjonen

 

15.00-15.30: Pause

 

15.30-16.00: Strategisk industrisamarbeid i praksis
– Det industrielle samarbeidet er fremtredende i moderne forsvarslogistikk. I Norge utgjør dette selve kjernen i forsyningsvirksomhet, vedlikehold, driftsanskaffelser, transport og havnetjenster.
– Hva er gjort de siste 10 årene, og hva betyr det for NAMMO?
Adm.dir. Morten Brandtzæg, Nammo AS

 

16.00-16.45: Panelsamtale
Konsekvenser av kommisjonsrapportene – hvordan ta dette videre?
Lars Christian Aamodt, Janet Martha Blatny, Morten Brandtzæg, Harald Sunde. Samtalen ledes av Petter Jansen

 

16.45-17.00: Oppsummering av dag 1

19.30: Forfriskninger

20.00: Konferansemiddag

 

Dag 2

08.00-09.00: Anskaffelsesmiljøene i forsvarssektoren
Forsvarsmateriell (FMA), Oberstløytnant Tommy Gripp Lund Forsvaret (FLO) og avdelingsdirektør Marit Kristiansen i Forsvarsbygg

 

09.00-09.25: Leverandørutvikling i Forsvaret
– Trenger vi små og mellomstore lokale bedrifter som leverandører til forsvarssektoren?
– Utredningsprosjekt i regi av Troms og Finnmark fylkeskommune
Mona Halvari, Troms og Finnmark fylkeskommune

 

09.25-09.45: Pause

 

09.45-10.15: Dialog i anskaffelsesprosesser – En løsning i urolige tider?
Advokat Alejandro Serrano-Kristiansen, KPMG Law Advokatfirma AS

 

10.15-10.45: Samfunnsansvar i forsvarskontrakter v/ Truls Oskar Pedersen, Vice President, Oskar Pedersen AS

 

10.45-11.15: Anskaffelser – handlingsrom og fleksibilitet. EØS-avtalen art 123, rene samarbeidsavtaler og andre unntak fra anskaffelsesreglene v/
advokat Morten Goller, Advokatfirmaet Wiersholm AS

 

11.15-11.20: Oppsummering 

11.20-11.45: Pause 

 

11.45-13.15: Parallelle sesjoner i regi av FLO, FMA

Sesjon 1: Kategoriområde – Vedlikeholdstjenester og reservedeler
Møteleder – Kategorisjef Helge Olsen

Sesjon 2: Kategoriområde – Fellesmilitære varer og tjenester
Møteleder – Kategorisjef Lars Einar Johansen

Sesjon 3: Kategoriområde – Støttetjenester og sivile forbruksvarer
Møteleder – Kategorisjef Malin Fagerhus

Sesjon 4: Anskaffelser til Forsvarsbygg
Møteleder – Seksjonssjef Lena Bratsberg

 

Sesjon 5: Anskaffelser i Forsvarsmateriell
I de ulike sesjonene vil du få anledning til å høre mer om bransjespesifikke temaer og få bedre innsikt i planlagte og fremtidige anskaffelser innenfor kategorispesifikke områder. Gjennom mindre samlinger åpnes det for dialog og spørsmål. NMLF inviterer deg til å bli bedre kjent med forsvarssektorens anskaffelsesmiljøer.

Du angir ønsket sesjon ved påmelding.

 

13.15-14.15: Lunsj

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.