Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Krafttak for forlegningene på Madla

Høsten 2022, da det ble klart at Madla skulle prioriteres for PEBA (personellrettet Eiendom, Bygg og Anlegg), startet det tette samarbeidet mellom Forsvarsbygg og KNM Harald Haarfagre for å identifisere hvilke bygg som skulle renoveres. Siden har det skjedd en god del i landets største rekruttskole.

Det kan som kjent være krevende å prioritere midlene som blir tildelt; kaserner og boliger har derfor tradisjonelt tapt kampen om midlene stilt opp mot operative bygg. Midlene som ble bevilget til PEBA (personellrettet Eiendom, Bygg og Anlegg) var derfor kjærkomne. Målsetningen har vært: Økt bolyst og trivsel for rekrutter og yngre befal.

- Vi har hatt en tett dialog på fremdrift, endringer, prioriteringer og gjennomføring av PEBA-prosjektene. Dette har vært helt avgjørende på grunn av store mengder personell på de aktuelle byggene, sier Sturle Bachmann Barbo, prosjektleder vedlikehold hos Forsvarsbygg.

Midlene som bevilget til PEBA ble kraftsamlet sammen med midler til allmenn verneplikt (AVP), ENØK-midler (Energiøkonomisering), og VUK-midler (Vedlikehold, eierstyrt utvikling og utskifting av komponenter). I tillegg har Forsvaret selv bekostet utskifting av inventar (Bord, stoler, hyller og gardiner) på lugarene i de tre eldste kasernene vi har i Madlaleiren.

Dette ble gjort i 2023

I de tre prioriterte kasernene er følgende blitt gjort:

- Nyrenoverte overflater som bidrar til høyere trivsel innendørs.
- Nye innvendige dører har gitt lugarene redusert støy fra trapperom og økt brannsikkerhetsnivået.
- Ventilasjonsanleggene sto delvis under vann på grunn av lekkasjer og var derfor hardt angrepet av rust og sopp. Lekkasjene er utbedret og anleggene er byttet på tre kaserner.
- Brannfaren er redusert med omfattende utskifting av el-installasjoner
- Brukervennligheten og tilgjengeligheten er bedret ved ombygging av sikringsskap.
- Sikkerhetsnivået er økt ved installasjon av nye, elektrisk lysende ledesystemer.
- Sengelamper med integrert USB-lading for mobiler er montert ved alle køyer
- Nye, rustfrie vasker montert på alle lugarer
- Rom med fellesdusjer er overhalt.

Image "peba 1.jpg" without description

Det er gjort et grundig arbeid med å pusse opp forlegninger på landets største rekruttskole.

Budsjett for arbeidet har samlet vært på ca. 26,7 millioner kroner:

- PEBA: 18.450.000,- (overflater, dører, ventilasjon)
- ENØK: 1.000.000,- (nytt ventilasjonsaggregat)
- AVP: 2.800.000,- (sengelamper, sikringsskap og utskifting elinstallasjoner)
- VUK: 4.400.000,- (drenering, støping, ventilasjon, toppsystem, byggautomasjon)

I tillegg til tre kaserner har Forsvarsbygg renovert to befalskvarter med PEBA-midler. God dialog med BOK (Bolig og Kvarter) har vært nøkkelen for å kunne fristille byggene før renovering. I befalskvarterene har alle overflater blitt renovert. Spesielt badene på bygg 0010 (Sjaluppen) har fått løftet standarden betraktelig med blant annet varmekabler, opplyser Sturle Bachmann Barbo.

Tre lugarer som tidligere hadde vært troppskontorer på kaserne Echo ble tilbakeført til lugarer, slik at Forsvaret har blitt tilført ytterligere 18 sengeplasser.

Brukermedvirkning

Forsvarsbyggs prosjektleder opplyser at det mest utfordrende var å få gjennomført alle tiltak samtidig som det nesten konstant foregikk rekruttutdanning.

Image "peba 2.jpg" without description

Renoverte overflater er gjennomgående for arbeidet som er utført.

- Det var aldri aktuelt å stenge kaserner under prosjektet. Det ble flyttet ut, sparklet, malt to strøk og flyttet tilbake på 108 rom i løpet av tre uker. Det har vært avgjørende å ha en tett og god dialog med befal og instruktører på kasernene for at det skulle vært mulig å gjennomføre tiltakene. De har støttet med informasjon, bistått med bærehjelp og kommet med innspill og ønsker underveis. Vi har også sett økt motivasjon blant de forsvarsansatte som følge av PEBA-prosjektet, sier Sturle Bachmann Barbo.

Økt rekruttutdanning Madla

I forbindelse med rekruttskolens oppdrag om å øke mengden rekrutter fra og med januarskolen 2024, fikk Forsvarsbygg høsten 2023 en bestilling på å omgjøre troppskontorer på kaserne Alfa, Bravo, Charlie og Delta til lugarer. 130 nye sengeplasser ble oppnådd ved å endre bruken av byggene.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.