Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Klargjort for høy aktivitet på Elvegårdsmoen til Nordic Response

Elvegårdsmoen i Bjerkvik er en stor camp i Nord-Norge som er klargjort for å ta imot allierte styrker. De skal øve, trene og bo der for vinterens storøvelse Nordic Response, NR24.

Det er mange detaljer som håndteres hver dag når hundrevis av allierte styrker oppholder seg i campen som Forsvarsbygg har ansvar for.

Som en beredskapsorganisasjon med ansvar for eiendom, bygg og anlegg i fred, krise og krig, trener og øver vi sammen med Forsvaret. Og med våre allierte og venner. Slik vi gjør under Nordic Response 24. Vi skal, som en god vert, legge til rette for alliert trening og mottak av forsterkninger.

Støtte for alliert mottak og forsvaret av Norge

Vertslandssøtten fra Forsvarsbygg er helt vesentlig for at Forsvaret og de allierte styrkene får det de trenger når de er i Norge. Og det gjelder hele året.

- Forsvarsbygg er en del av samfunnsoppdraget som forsvarssektoren har. Hver dag skal vi levere eiendom, bygg og anlegg som våre soldater og allierte trenger for å løse sitt oppdrag: Forsvare Norge. Dette ser vi klart og tydelig med det samarbeidet som er på Elvegårdsmoen, sier Jan Erik Johansen, avdelingsdirektør i Forsvarsbygg.

Lange dager med forberedelser og klargjøring av Campen

Mange forsvarsbyggere har allerede jobbet lenge og godt opp mot øvelsen. I tillegg skal vi være en god vert for den allierte treningen som pågår hele tiden og over hele landet, uavhengig av de enkelte øvelsene.

Driftsavdelingen i nord har tatt imot kolleger fra sørligere deler av Forsvarsbygg for å bistå driften og øke kunnskapen på hva behovet er under større øvelser.
- Dette har vært helt nødvendig for oss på Elvegårdsmoen. Mange arbeidsoppgaver skal løses for å få kabalen til å gå opp gjennom krevende uker med forberedelser og drift, forteller områdeleder Harald Berg i Forsvarsbygg.

Godt teamarbeid for alliert mottak

Hundrevis av italienske soldater har forberedt seg for å bli klar til storøvelsen som finner sted i Finnmark i begynnelsen av mars.  

Camp Commander og pensjonert oberstløytnant, Trond Rayner Thomassen, tidligere sjef for Alliert Treningssenter i Forsvaret, nå innleid for øvelsen, har dagene fylt med koordinering med alle som har sitt virke i campen.

Han trakk frem støtten og var klar på at teamsamarbeidet med Forsvarsbygg var helt vesentlig for at alt fungerer som det skal, både før, under og etter øvelsen.

Forsvarsbyggs leveranser til campen er avgjørende

På Elvegårdsmoen er det flere enheter i Forsvaret som er etablert. HV16, Bjerkvik Tekniske Verksted, Forsvarets Logistikkorganisasjon. Der var alle tydelig på den økte interessen for Elvegårdsmoen og det behovet de har for å utvikle campen til det beste for totalforsvaret og alliert mottak, øving og trening.

Ofoten som mottaksområde øker og behovene for støtte vil også øke, ble det sagt under møtet. Dette vil også synliggjøres under øvelsen IR24, Immediate response 24, som kommer rett etter NR24.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.