Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Horten: Nå er havnebassenget rent

Havet kan nå puste igjen. Ren Indre Havn er fullført, til glede for Hortens innbyggere og alle som bruker området. I dag åpnet klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn det nye, rene havnebassenget, godt hjulpet av ordfører Are Karlsen og avdelingsdirektør direktør Jan Erik Johansen i Forsvarsbygg.

– Oppryddingen av forurenset sjøbunn i Horten er et viktig arbeid både for miljøet i havet og for menneskene som bor her. Forurensningen har bestått av mange forskjellige miljøgifter som bly, kvikksølv, tjærestoffer og tinnforbindelser. Etter mange tiår med omfattende forurensing, kan vi i dag gratulere Horten med en vellykket opprydding av dette havneområdet. Det er det grunn til å feire, sier miljøminister Sveinung Rotevatn.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen stemmer i:
– Horten har stolte militære tradisjoner som strekker seg 200 år bakover i tid. Den store aktiviteten har også hatt sin pris. Mye av virksomheten ga forurensning til grunn og vann. Helt siden 90-tallet har Forsvarsbygg jobbet med ulike opprydningsprosjekter. Selve kronen på verket setter vi i dag med indre havn, sier han.

Oppryddingen i Horten er en del av nasjonal miljøsatsing, og er en storstilt «miljødugnad» mellom Miljødirektoratet, Horten kommune, Forsvarsbygg og Horten Industripark.  Oppryddingen sikrer at havneområdet vil være attraktivt for næring, bolig og rekreasjon også i fremtiden. Og ikke minst, hav og miljø er svært dagsaktuelt og et viktig miljøtema. Prosjektet har kostet cirka 170 millioner kroner.

Hvordan har indre havn blitt ren?
- I områder med mye forurensning, er sjøbunnen isolert og dekket med nye, rene masser. Dermed stenges forurensingen inne. Enkelte steder har vi brukt  «betongmadrasser» for å være sikre på at man hindrer at forurensingen virvles opp.  Vi har i praksis «bygd» ny sjøbunn, forklarer prosjektleder Anders Bergsli i Horten kommune og Forsvarsbyggs prosjektleder, Odd Erik Martinsen.

-Andre steder hvor det er behov for seilingsdybde, der det mudret, altså gravd opp, forurensede masser, som deretter er trygt og stabilt deponert. I ettertid vil havnen bli overvåket gjennom et eget miljøoppfølgingsprogram

Som en del av markeringen, ble det også mulig for statsråden  selv å bevitne sjøbunnen om bord på Kongsberggruppens eget skip.


En grønn og miljøbevisst forsvarssektor som rydder opp

Avdelingsdirektør Jan Erik Johansen i Forsvarsbygg er krystallklar på at dette arbeidet er svært viktig også for forsvarssektoren:

- Vi har vært med å rydde opp etter oss. Som seg hør og bør.   Det indre havnebassenget er rent. Det vet jeg er viktig for alle brukerne av dette vakre området og av de som bor her. Uten havet, dør livet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.