Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historisk arsenal på Kongsvinger festning er rehabilitert

Etter under eitt års arbeid er Forsvarsbygg no ferdig med å rehabilitera taket og fasaden på det tradisjonsrike Arsenalet. Bygget vart oppført heilt tilbake i 1737, og har stor kulturhistorisk verdi.

Entreprenør har vore Kulturminnecompagniet AS, og arbeidet på det verneverdige bygget har gått føre seg sidan januar i år.  Rehabiliteringa har kosta cirka 7 millionar kroner.

Tak og heile fasaden gitt eit stort løft
– Dette har vore første steg i oppussingen av bygget, forklarer prosjektleiar i Forsvarsbygg, Roy Kristiansen, og held fram:

– Taket og heile fasaden er no tilbakeført til fordums storhet, mellom anna er bygd no kvitkalka, slik den opphavleg var. Rehabiliteringa er ein føresetnad for seinare evt å kunna ytterlegare oppgradera bygd i tråd med dei planane som er utarbeidde, seier han.

Frå våpenlager til ny bruk som festningas flerbrukshus
Festningsforvalter Johnny Fjeld i Forsvarsbygg utdjupar:

– Arsenalet slik det står i dag, vart bygget i 1737. Det vart i moderne tid brukt som depot og lagar for Forsvaret til materiell. I dag blir lokalane brukte sporadisk for mindre arrangement og tilstelninger. På sikt etter at utvendig rehabilitering er ferdig, og når vatn, avløp straum og annan infrastruktur evt kjem er plass, så ønsker ein å utvikla bygningen til allmenn bruk.

 – Ein ser for seg til møter, mindre konferansar, utstillingar, intimkonsertar, utstillingar, lukka selskap eller liknande. Arsenalet kan bli Festningens flerbrukshus, forklarer han.

Verna bygg kravde spesialkompetanse

– Dette er dessutan er verna bygg med store kulturminnefaglige verdiar. Forsvarsbyggs ekspertar frå avdeling kulturminne, Espen Marthinsen og Felix Nyberg har derfor spelt ei viktig rolle i prosjektet, avslutterr han. Både tak og fasadar er utbetra i tråd med kulturminnefaglige krav og retningslinjer

 Prosjektsjef Anders Martinsen oppsummerer: – Forsvarsbygg har brei kompetanse og ved å utnytta denne godt på tvers av avdelingane er vi i stand til å levere raske, og gode prosjekt. Dette prosjektet er planlagt av interne krefter, Johnny som festningsforvalter har vore ein sterk pådrivar, og saman har vi fått det til. Prosjektet er såleis eit godt døme på «betre saman» i Forsvarsbygg

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.