Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Gjenoppbygging på Akershus festning starter til våren

Til våren starter arbeidet med å bygge opp bygning 22 på Akershus festning, bedre kjent som «Festningen restaurant». Bygget ble totalskadet i brannen for ett år siden.

Det er besluttet at bygget skal gjenoppbygges og restaurantdriften videreføres. Bygget, som opprinnelig ble oppført i 1836, og videre bygd ut i 1915, er en sentral del av fredet bygningsmasse på Akershus festning.

I disse dager ber Forsvarsbygg om anbud på gjenoppbygging av takkonstruksjon og bæresystem, så likt som mulig den gamle konstruksjonen som brant. Riksantikvarens føringer er styrende for arbeidet som skal utføres. Forsvarsbygg innhenter også anbud på alt av murarbeider i gjenoppbyggingen; dvs. reetablering av murkrone, bærende elementer i mur, samt to piper.
Bygget vil ha et bruksareal på 619 kvadratmeter, fordelt på underetasje, hovedetasje og loft. Egne entrepriser for vinduer og dører – og taktekking og blikkenslagerarbeider vil komme senere.

Antatt anleggsperiode fra april/mai til oktober/november for Forsvarsbyggs arbeider.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.