Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Driftspersonell blir fremtidens superhelter

Byggsektorens klimautfordringer skal løses av grønn drift. 

Vi har sammen med Grønn byggallianse og Undervisningsbygg utviklet en opplæringspakke for grønn eiendomsdrift, som skal sikre effektiv drift, bedre inneklima og lavere energibruk. 

Positive ringvirkninger for Forsvaret og samfunnet

Forsvarssektoren skal ha så gode og energieffektive bygg som mulig, slik at ressurser frigjøres til å styrke Forsvarets kjernevirksomheten. Fordi det er svært kostbart å stadig sende personell på kurs, ble løsningen for Forsvarsbygg å lage et eget opplæringsprogram for medarbeiderne sine.

–I Forsvarsbygg mener vi miljøriktig oppfølging av byggene gir effektiv og lønnsom drift. Den mest effektive måten å få byggene til å virke som de skal på, er å gi kompetanse til driftspersonellet, slik at de finner ut om noe er feil. Kompetanseheving av driftspersonell er en kontinuerlig oppgave som alle som eier eiendom er opptatte av, sier prosjektansvarlig Gunnar Solbjørg i Forsvarsbygg.

Opplæringspakken dekker et behov i bransjen

–Vi så behovet for å utvikle en mer helhetlig forståelse innen miljøriktig drift, noe som krever medarbeidere med høy kompetanse, forteller Solbjørg.

Forsvarsbygg hadde fra før gode erfaringer fra egenproduserte webmoduler, der driftsteknikerne fikk opplæring og kursing. Dette var utgangspunktet da samarbeidet med Grønn Byggallianse og Undervisningsbygg ble etablert sommeren 2018. Målet med samarbeidet var å standardisere måten opplæringen av driftspersonell foregår, øke kvalitet og skape en felles retning for faget.

–Vi har fått tilbakemeldinger om at opplæring av driftspersonell er en utfordring. Hvert enkelt eiendomsselskap lar ofte leverandørene holde kursene. Da kan opplæringen bli fragmentert, og vi risikerer at mye kompetanse ligger utenfor «eget hus», sa rådgiver Kjell Petter Småge i Grønn Byggallianse, da han presenterte opplæringspakken på Grønn driftskonferanse 2018.

–Mange fokuserer på nybyggene, og hvor miljøvennlige de er, og at det er mulig å oppnå klimamålene gjennom å bygge gode nye bygg. Men 80 prosent av byggene i 2050 allerede er bygget, påpeker Småge.

–Derfor må vi tenke annerledes, og sikre miljøriktig drift av byggene vi allerede har. Driftspersonellet må «høre hvordan bygget puster». Det er driftspersonellet som kan løse byggsektorens klimautfordringer. Det er de som er nøkkelen, og da kan de bli fremtidens superhelter, avslutter han.

Vi skal ha en bærekraftig forsvarssektor

Gjennom flere år har Forsvarsbygg jobbet strukturert med energiledelse, utfasing av fossilt brensel og utvikling av nullenergiløsninger for bygg. Miljøarbeidet baserer seg på mål og retningslinjer for forsvarssektoren og krav fra offentlig regelverk. Systemet for miljøstyring følger til enhver tid den gjeldende internasjonale standarden NS-EN ISO 14001 Ledelses­systemer for miljø.

–Forsvarsbygg utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren, og har jobbet med miljø som en del av samfunnsoppdraget i mange år. Vi er tilknyttet en intensjonsavtale med ENOVA SF og i desember 2018 sluttet vi oss til ti strakstiltak i Eiendomssektorens veikart mot 2050 gjennom Grønn Byggallianse. Dette forplikter oss som en av Norges største offentlige eiendomsaktører og bekrefter målsetningen vår om en bærekraftig forsvarssektor, sier Thorbjørn Thoresen direktør i Forsvarsbygg.

Fakta om opplæringspakken «Grønn eiendomsdrift»

• Inneholder kurs om:

  • miljøledelse (MOS)
  • bruk av miljøoppfølgingssystemer (EOS)
  • SD-anlegg, varmeanlegg, ventilasjon
  • inneklima og belysningsanlegg

• Opplæringen vil foregå som e-læring og klasseromsundervisning. Målet er at deltakerne skal gå igjennom e-læringen først, slik at de har grunnkompetansen på plass før de går videre til de fysiske kursene.

 

• Opplæringspakken vil være tilgjengelig for medlemmer av Grønn Byggallianse og ikke-medlemmer fra 1.februar 2019.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.