Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

BIDRAR I VIKTIG STORØVELSE

Joint Viking 2017 er en nasjonal øvelse i Finnmark hvor Forsvaret driller krisehåndtering og forsvar av Norge. Forsvarsbygg er med.

Øvelsen pågår fra den 6-15.mars og hele 8000 soldater deltar, inkludert allierte styrker fra Storbritannia og USA. Finmarks enorme areal gjør at soldatene får trent på styrkeforflytning over lange avstander og logistisk støtte av avdelingene på en realistisk måte, og i all slags vær.

 Forsvarsbygg bygger forsvarsevne hver dag. Vi skal legge til rette for at Forsvaret skal kunne gjøre sin viktige jobb. For oss alle.

Døgndrift og beredskap
-Det er derfor viktig for oss å støtte Forsvarets operative virksomhet under denne øvelsen, uttaler eiendomssjef Arild Øvergaard.

Han fortsetter:

-Vi skal sørge for at blant annet kvaliteten på eiendommene og på vann, avløp og strøm opprettholdes under hele øvelsen. -Porsangmoen og Banak i Lakselv er i full drift under øvelsen og det innebærer en stor og uvanlig belastning på alt fra ventilasjon til avløp. Her er det mange soldater, fult trykk døgnet rundt, og det utgjør naturligvis en stor belastning på de eiendommer, bygg og anlegg vi drifter for Forsvaret. -Alt må fungere, slik Forsvaret og våre allierte kan konsentrere seg om sin hovedoppgave som er å produsere kampkraft. -Vi har derfor team som går i døgnkontinuerlig drift og beredskap under hele øvelsen, slik at vi sørger for at forholdene ligger til rette for at Forsvaret kan gjøre sin jobb, utdyper Øvergaard.

Motiverte og positive
Det er av stor betydning at Forsvaret får trent sammen med allierte samarbeidspartnere. Derfor har Forsvaret invitert britiske og amerikanske styrker til å delta på vinterøvelsen i 2017. Omtrent 700 soldater fra United States Marine Corps, United States Army og britiske Royal Marines vil delta på øvelsen. De britiske og amerikanske deltakerne har trent i Norge i forkant av øvelsen, slik at de er best mulig forberedt på å øve i et kaldværsklima. De utenlandske avdelingene vil bli integrert i de norske avdelingene under øvelsen.​

​​​-Mannskapene våre med arenaleder Jan Einar Mikalsen i spissen er ekstremt motiverte og veldig positive til å gjøre sitt bidrag under øvelsen. De ønsker å bidra og være tilstede for Forsvaret. Den jobben de gjør underveis er helt avgjørende for at utbyttet av øvelsen for forsvaret skal bli så bra som mulig. Ved å leve så tett på det operative, og bidra så direkte med leveranser kjenner man at pulsen slår, og at man lever.

-Dette er å bygge forsvarsevne i praksis, sier Øvergaard videre. -Vi bidro også inn i forbindelse med en annen storøvelse for to år siden, og fikk positive tilbakemeldinger. Det satte vi stor pris på og det er viktig for oss å gjøre en god jobb også denne gangen, avslutter Øvergaard.

Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

 

 

Joint Viking 2017

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.