Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Beskytter kulturverdier i krig

Det røde korset beskytter i krig. Blue shield gjør det samme for kulturminner. Vi er først i Norge med merking.

I 2016 tiltrådte Norge den såkalte annen protokoll til Haag-konvensjonen. Protokollen tydeliggjør plikter og ansvar i væpnede konflikter, og setter krav om beskyttelse av kulturverdier. Disse skal merkes med det blå skjoldet.

-Det blå skjoldet skal grovt sagt signalisere til partene i en konflikt at bygget for eksempel ikke kan bombes eller på annen måte ødelegges, uttaler arkeolog Harald Singstad i Forsvarsbygg.

Sørgerlig aktuelt
Det har vært økende oppmerksomhet om ødeleggelse av kulturarv i konfliktområder de senere årene, blant annet som følge av uroen i Midtøsten. En rekke uerstattelige verdier som museer, arkiver og kulturminner har blitt plyndret og ødelagt i krig. Ødeleggelsene er uopprettelige og til dels bevisste og målretta angrep. Dette er kulturarv som er sentral for identiteten til mange mennesker og folkegrupper.

-Selv i krig er det regler, fra før er det kjent for de fleste at man ikke angriper personell og bygninger merket med det røde korset eller den røde halvmånen. Det blå skjoldet synliggjør at store kulturverdier har krav på beskyttelse. Det er utrolig positivt at Forsvarsbygg er i tet med å merke freda bygningsmasse, fortsetter Singstad.

Mange bygninger
Forsvarsbyggs utsendte reporter følger arkeologen i det han skal merke verneverdige seterbygninger som Forsvarsbygg overtok i forbindelse med utbyggingen av Regionfelt østlandet på Gråfjell i Hedmark. Bare et annet sted har bygg som allerede er merket av Forsvarsbygg med det blå skjoldet; Korsnes skyte og øvingsfelt utenfor Bergen.

-Dette er forhåpentligvis bare starten og det er tilfeldig at det skjer med noen bygg inne i våre skytefelt.  Forsvarsbygg har selvsagt mange bygg som bør vurderes merket med det blå skjoldet godt synlig på veggen, utdyper Singstad.

Med på befaringen var også eiendomssjef Ole Anders Spikkerud og leder SØF og miljø, major Geir Erik Olsen, begge fra eiendomsforvaltning region øst. De er positive til merkingen:

-Dette er bra. Samtidig med at vi bruker disse seterbygningene i ulike sammenhenger, viser merket at de har en spesiell verdi, og må tas vare på, avslutter Spikkerud.

Bildetekst gruppe med merke:

Fra venstre: Eiendomssjef Ole Anders Spikkerud, arkeolog Harald B Singstad og leder SØF og miljø, major Geir Erik Olsen fra Forsvarsbygg.

 

 

Kilde: www.regjeringen.no

Regionfelt østlandet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.