Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Akershus slott tilgjengelig for alle

En vellykket omlegging av brosteinene i Borggården Akershus festning er ferdigstilt.

Akershus slott er nå godt tilgjengelig for alle som ønsker å besøke festningen.   

I dag markerte Forsvarsbygg at brosteinsprosjektet i Borggården er vel gjennomført. Med dette er det store tilgjengelighetsprosjektet på Akershus slott ferdigstilt. Alle inngangspartiene til borggården har nå et jevnere dekke i gangbanen og en betydelig bedre fremkommelighet. Med det omfattende prosjektet fra 2021, som omfattet innsetting av to heiser, trapp, ny løfteplattform og rampe, er Akershus slott gjort mer tilgjengelig for personer med nedsatt funksjon.    
 

Anerkjent heisløsning 

- Dette er likestilling og likeverd i praksis. Det er ikke bare-bare å installere heiser i bygg fra middelalderen; oppgaven ble i sin tid løst på en så skånsom måte som mulig og nøye fulgt av landets kulturminneekspertise hos Riksantikvaren og Forsvarsbygg. Heisløsningene har fått mye positiv oppmerksomhet, og vi får fortsatt besøk fra inn- og utland fra skuelystne og fagmiljøer som ønsker å lære av løsningene som ble valgt, sa seksjonssjef Eldar Brynjulfsen fra Forsvarsbygg i sin tale. 

Heisløsningene har fått mye velfortjent og positiv oppmerksomhet og nådde opp i konkurransen om å bli tema under UD2022 Sixth International Conference of Universal Design. 
 

Arkitekt Arnebergs plan 

Arbeidet med brosteinene er også gjort i samråd med Riksantikvaren, Byantikvaren, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Norges handikapforbund.   

Utgangspunktet for utforming og steinlegging, har vært Arnebergs plan for Borggården fra 1937.  

-Vi har delvis tilbakeført til Arnebergs måte å ramme inn Borggården på. Vi har valgt ut stein samt plassering og utforming av de trillevennlige traseene i samråd med Riksantikvaren, Byantikvaren, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Norges handikapforbund for å få det beste resultatet - både kulturminnemessig og brukerorientert, forteller Hanne Berg, Forsvarsbyggs festningsforvalter på Akershus festning.

 
Tilgjengelighet for alle 

- Vi her etablert trillevennlige traseer med snøsmelteanlegg til inngangene til slottet, kirken og til museumsbutikken. Samtidig har vi tydeliggjort de arkeologiske sporene i Borggården, som Vågehalstårnet. Mest mulig av eksisterende smågatestein er gjenbrukt, men i de trillevennlige traseene er det brukt ny smågatestein med flammet overflate, avrunder Hanne.  

Festningene skal være åpne, trygge og tilgjengelige og ha brukeren i sentrum. På Akershus slott har man funnet gode løsninger som balanserer ønsket om økt tilgjengelighet for alle, med å gjøre minst mulig inngrep i det fredede bygget, og ta vare på viktige kulturminneverdier. 

Hovedsamarbeidspartnere var Norconsult og Park & Anlegg. 

På hovedbildet (fra venstre):
Assisterende riksantikvar Audun Skeidsvoll, prosjektleder Stig Ole Nordås i Forsvarsbygg, Cato Lie fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Forsvarsbyggs festningsforvalter på Akershus festning, Hanne Berg og seksjonssjef Eldar Brynjulfsen i Forsvarsbygg.

Image "Brostein Akershus festning.jpg" without descriptionNyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.