Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vi er opptatt av din videreutvikling

Kompetanse er Forsvarsbyggs viktigste virkemiddel for å sikre fremtidens eiendomsløsninger og for å bygge forsvarsevne.

I Forsvarsbygg har du mange muligheter for å holde deg faglig oppdatert og utvikle deg. Vi satser på medarbeiderne våre, og legger til rette for at ansatte får muligheten til å ta ut sitt fulle potensial. Medarbeiderutvikling er viktig hos oss, og vi tilbyr kursing, etter- og videreutdanning, prosjektlederutdanning og et eget lederutviklingsprogram.  

 

Etter- og videreutdanning
Hos oss kan du søke om stipend til etter- og videreutdanning som gir studiepoeng på fagskole, høyskole og universitet. Du kan fordype deg i eget fagfelt, ta moduler i masterprogram og fag innen eiendom, økonomi eller tekniske systemer.

Prosjektlederutdanning
Med prosjektlederutdanningen vår vil vi øke kunnskapen og den faglige tyngden til medarbeiderne våre. Utdanningen gjør at Forsvarsbygg har en standard for metoder innen prosjektledelse. Dette bidrar til målet vårt om å være en ledende offentlig eiendomsaktør i markedet.

Utdanningen er modulbasert og gir deg studiepoeng. Du følger både e-lærings- og klasseromkurs. Når du har gjennomført alle modulene blir du en sertifisert prosjektleder. Modellen under viser oppbyggingen av prosjektlederutdanningen. Utdanningen gjennomføres i samarbeid med Metier OEC som er spesialister i prosjektledelse.

Image "Prosjektutdanning.jpg" without description

Vi satser på lederne våre
Å utvikle godt lederskap hos lederne våre er viktig for oss. Det gir oss motiverte og engasjerte medarbeidere som bidrar til at vi når målene i samfunnsoppdraget vårt.

Lederutviklingsprogrammet er tilpasset ledere med personalansvar og går over tre trinn – lederopplæring, lederutvikling og ledergruppeutvikling. Lederprogrammet er basert på ledelsesteorier- og modeller som er godt forankret i forskning. Her lærer du de mest sentrale aspektene ved lederrollen og utvikler de nødvendige ferdighetene som trengs i din stilling.

Unike prosjekter – ting du ikke får gjøre andre steder
Vi gjennomfører store og komplekse byggeprosjekter for Forsvaret, dette krever avansert teknologi og gir ekstreme krav til både drift og sikkerhet. Uansett hva slags stilling du har vil du fra første dag få spennende arbeidsoppgaver, høy grad av tillit og ansvar. Forsvarsbygg er et bra sted å være for deg som er på jakt etter unike utfordringer, og vi har stort fokus på at den enkelte skal utvikle seg gjennom utfordrende arbeidsoppgaver og prosjekter. Som landets største offentlige eiendomsaktør er vi tett på Norges fremste entreprenører og underleverandører, som gir et stort utviklings- og læringspotensial for våre ansatte.