Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rammebetingelser

Nye radarer for militær luftromsovervåking er en prioritert satsing i forsvarssektoren.

Stortingsproposisjon 60 S (2018-2019) beskriver hensikten med investeringen:

Hensikta med investeringar i nye sensorar er å kunne oppretthalde evna til overvaking av norsk og nærliggande luftrom, gjennom å erstatte gamle sensorar med ei løysing tilpassa framtidige behov. Militær luftromsovervaking er, saman med luftvern og kampfly, vesentleg for å oppnå kontroll i luftrommet og ein føresetnad for å sikre fridom for eigne og allierte land-, sjø- og luftstyrkar sine operasjonar. Den militære luftromsovervakinga inngår som ein del av NATO si strategiske luftovervaking.

Dokumentet sier følgende om kostnadsrammen for prosjektet:

Den tilrådde kostnadsramma for prosjektet, for materiell- og EBA-prosjektet er samla 8 140 mill. kroner medrekna meirverdiavgift, ei avsetting for uvisse, og gjennomføringskostnadar.

Fagmilitært råd og ny langtidsplan

Regjeringen arbeider med en ny langtidsplan for forsvarssektoren, og har bedt forsvarssjefen om råd. Den 8. oktober 2019 la forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen fram Forsvarssjefens fagmilitær råd 2019 til Forsvarsdepartementetet. 

Regjeringen tar sikte på å legge frem den nye langtidsplanen for Stortinget i løpet av våren 2020.

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.