Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Temaartikler reguleringsplan

I samarbeid med Evenes og Tjeldsund kommuner, samt Forsvaret har vi samlet en del artikler som gir god informajson om hva som er veien videre i planprosessen. 

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har vedtatt den statlige reguleringsplanen for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik Lufthavn den 17.november 2020.

Reguleringsplanen sikrer Forsvarets interesser knyttet til etablering av en funksjonell og operativ flystasjon på Evenes, samtidig som den også ivaretar hensynet til andre miljø og samfunnsinteresser.

Den vedtatte reguleringsplanen er nå tilgjengelig og framgår av plankart og reguleringsbestemmelser datert den 17.11.20.

Forsvarsdepartementet ved Forsvarsbygg har vært forslagsstiller med Kommunal- og Moderniseringsdepartementet som planmyndighet.

Ettersom en slik plan også er viktig for omgivelsene til selve planområdet, har det vært praksis å informere blant annet med åpne informasjonsmøter slik som vi har gjennomført flere ganger under planprosessen. Disse møtene har vært gjennomført i samarbeid mellom Forsvarsbygg, Forsvaret og Evenes og Tjeldsund kommuner.

Av hensyn til smittevernet under koronapandemien, vil vi i første omgang gjennomføre informasjon med å legge ut temarapporter om de de viktigste temaene i planen på nettet.

Planen er videre å arrangere et åpent nettmøte i uke 51 med representanter fra partene i dette informasjonsopplegget.

Deretter vil videre informasjonsopplegg bli tilpasset koronasituasjonen vi til enhver tid har.

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.