Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Byggeprosjekter på evenes

Innvesteringer
Investeringene som følger av langtidsplanen til Forsvaret (LTP) har en kostnadsramme på 3,5 milliarder kroner. I tillegg kommer noe investeringer på nødvendig fornyelse av bygg og anlegg samt og kostnader til inventar, på ca. 600 millioner kroner. Totalt på Evenes planlegger man å bruke vel 4,1 milliarder kroner på fornyelser og utbygging av ulike typer bygningsmasser samt flyoperative flater.

Byggestart
Midler for nyinvesteringer på Evenes ble behandlet i Stortinget i vårsesjonen 2019.
Det som planlegges er tilpasning av hangarer og bygging av tilstedevaktbygg for F-35, nybygg av kontorbygg, befalsforlegning, mannskapsforlegninger og sykestue, samt sikringstiltak.

Fornyelse og tilpasninger
Det vil være behov for noe fornyelse av bygg og anlegg på flystasjonen samt mindre tilpasninger. Det meste av bygninger og anlegg inne på området skal brukes, og flystasjonen utvikles med prinsippet om mest mulig gjenbruk.

Det største byggeoppdraget her er hangaren til de maritimae patruljeflyene, P-8A, med tilhørende operative flater som skal stå klar i løpet av 2023. 


 

Beliggenhet

KONTRAKTER

Harstad Maskin AS
Forberedende grunnarbeid 2017

ÅF Advansia 
Prosjektleder- og rådgivningskontrakt 2018

PEAB Bjørn Byygg AS
Kontorbygg 2018

Ramirent
Anleggshotell 2018

Sweco Norge AS
Byggeledelse 2018

Exact Geo Survey AS
Oppmålingsoppdrag 2018

Hinnstein AS
Rådgivningskontrakt 2018

Harstad Maskin AS
Infrastruktur 2019

Harstadbygg AS
Fornyelse av bygg 2019

Norsk Bioenergi AS
Kjøp av energi 2019

Vest Norge Doors AS, (VND)
Hangarporter 2019

Målselv Maskin & Transport AS
Beskyttelse og sikring 2019

Linka AS, Inderøy i Trøndelag
Elektro høyspent 2019

Staurbakk AS, Bodø
Elektro lavspent IKT 2019

Peab Bjørn Bygg, Midt-Troms
Hovedvaktbygg 2019

Skanska Husfabrikkk, Steinkjer
Tre forlegninger 2019

Coromatic AS
Reservekraft 2019

Harstad Maskin AS
Anleggsarbeid 2019

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.