Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Anbudskonkurranser - nye Evenes flystasjon

Pågående konkurranser

På innkjøpsportalen Mercell legges det fortløpende ut anbudskunngjøringer og nærmere beskrivelser om anskaffelser i regi av Forsvarsbygg.

Kommende konkurranser

Tabellen under viser en forenklet oversikt over kommende bygg- og anleggsprosjekter knyttet til utvikling av nye Evenes flystasjon. Det må tas forbehold om feil eller at listen kan være ufullstendig. For nærmere informasjon, ta kontakt på post@forsvarsbygg.no.

Nye Evenes flystasjon

Fornyelse av eksisterende drivstoffanlegg

Entrepriseform: Flere generalentrepriser og rammeavtale.
Kontrahering: 3/4. kv 2019
Anleggsstart
Fortløpende etter kontrahering
Ferdigstillelse:
 4. kv 2020
Omfang: Omfatter fornyelse og tilpasning av eksisterende drivstoffanlegg. Inneholder anlegg, elektro og prosess.  

Bygg til hundetjenesten

Status: Oppstart utarbeidelse totalentreprise 4. kvartal 2019.
Entrepriseform: Totalentreprise.
Kontrahering: 1. kvartal 2020
Anleggstart: 2. kvartal 2020
Byggetid: Ca. 12 mnd.
Omfang: Detaljprosjektering og bygging. 

Luftvern

Status: Detaljprosjektering pågår. 
Entrepriseform: 
Generalentrepriser og bruk av rammeavtalerFB/region Hålogaland.
Anbud: 1. kvartal 2020 (generalentreprise)
Anleggstart: 
Fortløpende etter kontrahering
Byggetid:
Ca 2 år
Omfang: Primært oppgradering/fornying av eksisterende bygg. 

Infrastruktur: 

"Banelys"

Status: Prekvalifisering 3. kvartal 2019
Entrepriseform: Generalentreprise
Kontrahering: 3. kvartal
Anleggsstart: Fortløpende etter kontrahering
Anleggsslutt: 2021
Omfang: Reetablere banelys på noen kjørebaner for fly.
Forsyningsbygg Status: Forprosjekt ferdigstilles
Entrepriseform: Totalenreprise
Kontrahering
: 2. kvartal 2020
Anleggsstart: 3. kvartal 2020
Byggetid: ca 1 til 1,5 år
Omfang: Bygging av nytt forsynigsbygg.
Baseskvadron/sykestue

Status: Forprosjekt ferdigstilles
Entrepriseform: Totalenreprise
Kontrahering: 2. kvartal 2020
Anleggsstart: 3. kvartal 2020
Byggetid: ca 2 år
Omfang: Bygging av nytt velferdsbygg med sykestue mm.

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.