Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Anbudskonkurranser - nye Evenes flystasjon

Pågående konkurranser

På innkjøpsportalen Mercell legges det fortløpende ut anbudskunngjøringer og nærmere beskrivelser om anskaffelser i regi av Forsvarsbygg.

Kommende konkurranser

Tabellen under viser en forenklet oversikt over kommende bygg- og anleggsprosjekter knyttet til utvikling av nye Evenes flystasjon. Det må tas forbehold om feil eller at listen kan være ufullstendig. For nærmere informasjon, ta kontakt på post@forsvarsbygg.no.

Nye Evenes flystasjon

Fornyelse av eksisterende drivstoffanlegg

StatusAnbudsfrist 11. juni 2019.
Entrepriseform:
 Flere generalentrepriser
Kontrahering: 3/4. kv 2019
Anleggsstart
Fortløpende etter kontrahering
Ferdigstillelse:
 4. kv 2020
Omfang: Omfatter fornyelse og tilpasning av eksisterende drivstoffanlegg. Inneholder betydelig med grave-/anleggsarbeider og vvs-arbeider. Flere tekniske entrepriser kommer fortløpende.

Mannskaps- og befalsforlegninger

Status: Frist 16. september
Entrepriseform: Totalentreprise.
Kontrahering: 3. kvartal 201
Anleggstart: 3. kvartal 2019.
Ferdigstillelse: Sommer 2021
Omfang: Prosjektering og bygging av en mannskapsforlegning og to befalsforlegninger. Totalt 6800 m2.

Bygg til hundetjenesten

Status: Oppstart utarbeidelse totalentreprise 3. kvartal 2019.
Entrepriseform: Totalentreprise.
Kontrahering: 4. kvartal 2019.
Anleggstart: 4. kvartal 2019.
Byggetid: Ca. 12 mnd.
Omfang: Detaljprosjektering og bygging. 

Luftvern

Status: Detaljprosjektering pågår. 
Entrepriseform: 
Generalentrepriser og bruk av rammeavtalerFB/region Hålogaland.
Anbud: 3. kvartal2019
Anleggstart: 
Fortløpende etter kontrahering
Byggetid:
Ca 2 år
Omfang: Primært oppgradering/fornying av eksisterende bygg. 

Infrastruktur: 

"Banelys"

Status: Prekvalifisering 3. kvartal 2019
Entrepriseform: Generalentreprise
Kontrahering: 3. kvartal
Anleggsstart: Fortløpende etter kontrahering
Anleggsslutt: 2021
Omfang: Reetablere banelys på noen kjørebaner for fly.

Maritimt patruljefly P-8A /MPA

 

Status: Detaljprosjektering pågår. 
Entrepriseform:
 Generalentreprise med èn byggentreprise (gradert), enkelte sideentrepriser, og to til tre utomhus-entrepriser. 
Kontrahering: Byggentrepriser utlyses høsten 2019.
Anleggsstart
Fortløpende etter kontrahering på de ulike entreprisene.
Byggetid:
 ca 2 år
Omfang: Gjelder administrasjon og hangarbygg, ca 15000 m2.
Jagerfly F-35/ RAG Status: Forprosjekt ferdigstilles
Entrepriseform:
 
Generalentrepriser høsten 2019.
Kontrahering:
Senhøsten 2019
Anleggsstart: 
April 2019
Byggetid:
 6 - 18 mnd. Går over to sommersesonger, av hensyn til flytrafikken. 
Omfang: Grunn og betong. Nedfelt Runway Arresting Gear (RAG) i rullebanen.
Forsyningsbygg Status: Forprosjekt pågår
Kontrahering:
Anleggsstart
Omfang: Bygging av nytt forsynigsbygg.
Baseskvadron/sykestue Status: Forprosjekt pågår
Entrepriseform: Kommer
Kontrahering:
Anleggsstart
Omfang: Bygging av nytt velferdsbygg med sykestue mm.

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.