Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

TERNINGMOEN SKYTE- OG ØVINGSFELT

Terningmoen skyte- og øvingsfelt (SØF) ligger i Elverum og Løten kommune

FERDSEL I SKYTEFELTET SKJER PÅ EGET ANSVARUnder militær aktivitet kan ferdsel medføre livsfare. Sjekk derfor om det er trygt å ferdes før du tar deg inn i skytefeltet.

Det er viktig å respektere skilting og merking som er satt opp i feltet. Ved alle hovedveger inn i feltet er det satt opp infotavler. Blåser eller flagg som er heist ved skytebaner, indikerer at skyting pågår. I tillegg finnes en digital skjerm i vinduet på skytefeltadminstrasjonen som viser hvilke baner det er bestilt skyting. Dersom det pågår skyting, bør skytefeltadminstrasjonen kontaktes for adgang tilgang til feltet.

Ferdsel i blindgjengerområder frarådes (merket med røde trekantskilt «Fare blindgjengere»).

Generell informasjon

Terningmoen skyte- og øvingsfelt (SØF) ligger i Elverum og Løten kommune i Innlandet, og utgjør ca. 23 km2. Skytefeltet eies av Forsvarsbygg. Terningmoen SØF består av kortholdsbaner, skoleskytebaner og feltbaner for skytetrening på enkeltmanns-, lag- og troppsnivå. Feltet er et av Norges eldste skytefelt og ble etablert mot slutten av 1800-tallet.

I Terningmoen SØF er det ca. 33 baner, hvor de fleste ligger i den nordlige del av øvingsområdet. I tillegg er det blindgjengerfelt i nordøst. På Terningmoen skytes det hovedsakelig med håndvåpen, og noe med raketter, granater og bombekastere, men størstedelen av tung skyting er nå flyttet til Regionfelt Østlandet (RØ). Resten av feltet er mest brukt til manøver- og tørrøving med blant annet kjøretraseer og løyper/traseer for idrett.

Hovedbruker er Hæren. I tillegg benyttes feltet av Heimevernet, Gardeskolen og Krigsskolen. Primært blir Terningmoen brukt til militære formål, men det er også flere baner som brukes av sivile. Politiet og sivile skytterlag bruker baneanleggene etter særskilt avtale.

Terningmoen SØF er åpent for sivil ferdsel/rekreasjon og jakt. Det må forventes å møte på beitende dyr.

 

Kontakt Forsvarsbygg: 

Leder SØF og Miljø, major Geir Erik Olsen, tlf. 47454516 geir.erik.olsen@forsvarsbygg.no
Miljøkoordinator, Jan-Rune Samuelsen, tlf. 99003151 jan.rune.samuelsen@forsvarsbygg.no
 

Kontakt Forsvaret:

Sjef skytefeltadm, Lars Mellemstuen, tlf. 97032321, lmellemstuen@mil.no
Skytefeltadm, Frank Bangshaug, tlf. 98000962, fbangshaug@mil.no
Miljøvernbefal, Eskil Vethe Herfindal, tlf. 95037524, eherfindal@mil.no
 
Utenfor arbeidstid kan Daghavende Offiser Terningmoen leir kontaktes på tlf. 48253688
 

Spørsmål/klager vedrørende utslippstillatelsen:

Søknad om utslippstillatelse er sendt til Miljødirektoratet, men svar foreligger foreløpig ikke. Spørsmål og eventuelle klager på virksomheten kan likevel sendes på epost til postmottak@forsvarsbygg.no
PS! Merk henvendelsen med «Utslippstillatelse Terningmoen SØF»

Terningmoen skyte- og øvingsfelt

FAKTA

ETABLERT:              Fra ca 1879
AREAL:                   23 km2
KOMMUNE:             ELVERUM OG LØTEN
PLANSTATUS:         Reguleringsplan av 2019
Utslippstillatelse:  Søknad oversendt Miljødirektoratet