Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Steinsjøen skyte- og øvingsfelt

Steinsjøen skyte- og øvingsfelt (SØF) ligger i Østre Toten kommune

FERDSEL I SKYTEFELTET SKJER PÅ EGET ANSVARUnder militær aktivitet kan ferdsel medføre livsfare. Sjekk derfor om det er trygt å ferdes før du tar deg inn i skytefeltet.

Det er viktig å respektere skilting og merking som er satt opp rundt og i feltet. Ved alle hovedveger inn i feltet er det satt opp infotavler med varsellys. Dersom de røde varsellysene er på er det ikke tillatt å ferdes inn i feltet uten at dette er spesielt godkjent av skytefeltadministrasjonen.


Ferdsel i nedslagsfeltet frarådes (merket med røde trekantskilt «Fare blindgjengere»).

Generell informasjon

Steinsjøen skyte- og øvingsfelt (SØF) ligger i Østre Toten kommune i Innlandet. Feltet dekker ca. 11 km2. Skytefeltet eies av Mathiesen Eidsvoll Verk. Steinsjøen SØF består av kortholdsbaner og skoleskytebaner for skytetrening på enkeltmanns- og lagsnivå. Feltet ble etablert i 1968

I Steinsjøen SØF er det 5 baner, hvor de fleste ligger i den østlige del av øvingsområdet. En del gamle baner er nedlagt og planlegges sanert iht egen plan.
Hovedbruker er Hæren. I tillegg benyttes feltet av Heimevernet og andre militære avdelinger på Østlandet.

Steinsjøen SØF er åpent for sivil ferdsel/rekreasjon og jakt. Det må forventes å møte på beitende dyr.

Kontakt Forsvarsbygg:

Leder SØF og Miljø, major Geir Erik Olsen, tlf. 47454516 geir.erik.olsen@forsvarsbygg.no
Miljøkoordinator, Jan-Rune Samuelsen, tlf. 99003151 jan.rune.samuelsen@forsvarsbygg.no
 

Kontakt Forsvaret:

Sjef skytefeltadm., Øyvind Jansen, tlf 91790639, oyjansen@mil.no
Skytefeltadm., Andreas Thomassen, tlf 90702434, andreasthomas@mil.no
 
Utenfor arbeidstid kan Daghavende Offiser Sessvollmoen leir kontaktes på tlf. 99092521
 

Spørsmål/klager vedrørende Steinsjøen SØF:

Spørsmål og eventuelle klager på virksomheten kan sendes på epost til postmottak@forsvarsbygg.no

PS! Merk henvendelsen med «Virksomhet Steinsjøen SØF»

 

 

 

Beliggenhet

FAKTA

Etablert:                1968
Areal:                     11 km2
Kommune:             Østre Toten
Planstatus:            Avsatt til forsvarsformål i                                   kommuneplanen