Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Sessvollmoen skyte- og øvingsfelt

Sessvollmoen skyte- og øvingsfelt (SØF) ligger i Ullensaker,  Eidsvoll og Nannestad kommuner

FERDSEL I SKYTEFELTET SKJER PÅ EGET ANSVARUnder militær aktivitet kan ferdsel medføre livsfare. Sjekk derfor om det er trygt å ferdes før du tar deg inn i skytefeltet.

Det er viktig å respektere skilting og merking som er satt opp i feltet. Ved alle hovedveger inn i feltet er det satt opp infotavler, samt varsellys. Blåser eller flagg som er heist ved skytebaner, indikerer at skyting pågår. Dersom det pågår skyting (f.eks. blinkende lys/hevet blåse), bør skytefeltadminstrasjonen kontaktes for eventuell adgang til feltet.

Generell informasjon

Sessvollmoen skyte- og øvingsfelt (SØF) er lokalisert i Ullensaker, Eidsvoll og Nannestad kommuner i Akershus fylke (Figur 1). Feltet dekker ca. 7 km2. Skytefeltet eies hovedsakelig av Staten v/Forsvarsdepartementet v/Forsvarsbygg. Unntatt er en del nord for Fv176 som leies fra privat grunneier. Sessvollmoen SØF består både av 15 aktive skytebaner for å øve grunnleggende soldatopplæring.
Skytefeltet benyttes i dag hovedsakelig av Forsvarets avdelinger på det sentrale Østlandet, samt av Norges Reserveoffisers Forening (NROF).
Sessvollmoen SØF er åpent for sivil ferdsel/rekreasjon, jakt, fiske og fangst. Grunneier håndhever sin rett til skogsdrift på det arealet som er innleid.

Kontakt forsvarsbygg:

Leder SØF og Miljø, major Geir Erik Olsen, tlf. 47454516
Miljøkoordinator, Jan-Rune Samuelsen, tlf. 99003151
 

Kontakt forsvaret:

Sjef skytefeltadm., Rune Haugseggen, tlf. 92014862, E-post
Skytefeltadm., Tom Opsahl, tlf. 95365643, E-post
 
Utenfor arbeidstid kan Daghavende Offiser Sessvollmoen leir kontaktes på tlf. 99092521
 

Spørsmål/klager vedrørende utslippstillatelsen:

Forsvarets virksomhet i Sessvollmoen SØF er gitt tillatelse til forurensende virksomhet (Utslippstillatelse) fra Miljødirektoratet (2021). Spørsmål og eventuelle klager på virksomheten kan sendes på epost til: postmottak@forsvarsbygg.no

PS! Merk henvendelsen med «Utslippstillatelse Sessvollmoen SØF»

Beliggenhet

FAKTA

Etablert:                1955
Areal:                     7 km2
Kommune:             Ullensaker, Eidsvoll og                                         Nannestad
Planstatus:            Reguleringsplan av 2018
Utslippstillatelse:  Fra Miljødirektoratet 2021