Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

RØDSMOEN SKYTE- OG ØVINGSFELT

Rødsmoen skyte- og øvingsfelt (SØF) ligger i Åmot kommune

FERDSEL I SKYTEFELTET SKJER PÅ EGET ANSVARUnder militær aktivitet kan ferdsel medføre livsfare. Sjekk derfor om det er trygt å ferdes før du tar deg inn i skytefeltet.

Det er viktig å respektere skilting og merking som er satt opp rundt og i feltet. Ved alle hovedveger inn i feltet er det satt opp infotavler. Blåser eller flagg som er heist ved skytebaner, indikerer at skyting pågår. Man må aldri bevege seg innenfor fareområdet hvis skyting pågår. Er du i tvil, ta kontakt med skytefeltadminstrasjonen.

Generell informasjon

Rødsmoen skyte- og øvingsfelt (SØF) ligger i Åmot kommune i Innlandet. Feltet dekker ca. 39 km2. Skytefeltet eies av Forsvarsbygg. Rødsmoen SØF består av kortholdsbaner, skoleskytebaner og feltbaner for skytingtrening på enkeltmanns-, lag- og troppsnivå. Feltet er et av Norges mest moderne skytefelt.

På Rødsmoen SØF er det i den nordlige del av skyte- og øvingsområdet 5 ulike baner, for skyting med håndvåpen og avdelingsvåpen. Skyting med større våpentyper gjennomføres i Regionfelt Østlandet (RØ). Resten av feltet er mest brukt til manøver- og tørrøving for avdelingene.
Hovedbruker er Hæren. I tillegg benyttes feltet av Heimevernet og øvrige militære avdelinger på Østlandet.

Rødsmoen SØF er åpent for sivil ferdsel/rekreasjon og jakt. Det må forventes å møte på beitende dyr.

 

 


Kontakt Forsvarsbygg:

Leder SØF og Miljø, major Geir Erik Olsen, tlf. 47454516

E-post                           

Miljøkoordinator, Jan-Rune Samuelsen, tlf. 99003151

E-post

Kontakt Forsvaret:

Sjef skytefeltadm, Åge Mikael Sommarset, tlf. 99092695, asommarset@mil.no                                           Miljøvernbefal, Eskil Vethe Herfindal, tlf. 95037524, eherfindal@mil.no

Utenfor arbeidstid kan Daghavende Offiser Rena leir kontaktes på tlf. 99222007

Spørsmål/klager vedrørende utslippstillatelsen:

Forsvarets virksomhet i Rødsmoen SØF er gitt tillatelse til forurensende virksomhet (Utslippstillatelse) fra Miljødirektoratet (2011).Spørsmål og eventuelle klager på virksomheten kan sendes på epost til postmottak@forsvarsbygg.no

PS! Merk henvendelsen med «Utslippstillatelse Rødsmoen, Rena Leir og Regionfelt Østlandet SØF»

 

Rødsmoen skyte- og øvingsfelt

FAKTA

ETABLERT:              1997
AREAL:                   37 km2
KOMMUNE:             Åmot
PLANSTATUS:         Reguleringsplan av 2022
Utslippstillatelse:  Fra Miljødirektoratet 2011